Кіру

6. 0 мен 20 сандар аралығында косу және азайту