Ағылшын тілі

14-16 жас
Both, either, neither сөздеріне сүйенетін құрылымдар
Have to, must, should сөздерін қолдану арқылы жасалатын құрылымдар
If және when арқылы жасалатын конструкциялар. Tag questions
If сөзіне сүйенетін құрылымдар: if sentences
Let және make көмегімен құрылатын сөйлемдер
To be етістігінің келер шағы (Will, shall, won't)
Азық-түлік туралы не білемін? (Have and has – questions and negatives)
Азық-түлік, сусын, денсаулық (Have got and has got – questions and negatives)
Ақпарат құралдары (The passive)
Ақпарат құралдары туралы не білесің? (Conjunctions)
Анықтаушы есімдіктер: аll, every and each
Байланыс (Much, many, a lot of, (a) few, (a) little)
Байланыс туралы не білемін? (Demonstrative pronouns: this and that)
Байланыс туралы не білесің? (Gerund or infinitive?)
Байланыста болу (Have got and has got)
Бір күн (And, but, or)
Болашақ туралы (Will, shall, am/are/is + going to + verb)
Болашақ туралы не білемін? (Past simple and present perfect)
Вакансиялар (Tag questions)
Демалыс (Present simple and continuous)
Демалыс туралы не білемін? (Past simple – questions and negatives)
Демеуліктер: prepositions (between, among, in, at, on, into, since, of, for)
Денсаулық (Genitive: 's and s')
Денсаулық туралы не білемін? (Irregular verbs)
Достық пен сүйіспеншілік (Simple or continuous?)
Достық туралы не білесің? (Future with going to, will and shall)
Дұрыс етістіктердің өткен шағы. (Past simple of regular verbs)
Есімдіктер (Personal pronouns; possessive pronouns)
Есімдіктер: possessive pronouns: mine, yours etc.
Есімдіктер: reflexive pronouns: myself, himself...
Жануарлар әлемі (Adverbs)
Жануарлар әлемі туралы не білемін? (Can, could, be able to, be allowed to)
Загрузить ещё