Ағылшын тілі

16 жас + (С1-С2 деңгейі)
–ing формасымен қолданылатын етістіктер
"Used to"– тіркестері
Active and state verbs – мағыналарындағы өзгешеліктер
Continuous аспектілері
Cебебі мен қайшылықтарын салыстыратын сөйлемдер
If қолданылмайтын шартты сөйлемдер
Only if, even if; unless және басқа да тіркестер
Participle және to-infinitive clauses
Passive құрылымы
Past perfect және past perfect continuous
Present continuous – қолданылуы
Present Perfect
Адамдар мен олардың қарым қатынасы
Адамдарға байланысты етістіктер
Араласқан сөздік
Ауыл шаруашылығы
Аффикстер
Баяндау және осы шақтың тарихы
Бизнес және экономика
Бос уақыт пен мәдениет
Бөлінген сөйлемдер (Cleft sentenses)
Демеуліктермен қолданылатын етістіктер, зат есімдер және сын есімдер
Дыбыстар әлемі
Жер және өмір туралы ғылым
Идиомалар мен тұрақты тіркестер
Инверсия – болымсыз пысықтауыш тіркестері
Инверсия – негізгі етістіктің сұрау формасы
Индустрия, машиналар және технологиялар
Инфинитивпен қолданылатын етістіктер
Келер шақ (continuous)
Келер шақ (perfect)
Келер шақ туралы айту жолдары
Загрузить ещё