Ағылшын тілі

16 жас + (С1-С2 деңгейі)

Баяндау және осы шақтың тарихы
Present continuous – қолданылуы
Active and state verbs – мағыналарындағы өзгешеліктер
Келер шақ туралы айту жолдары
Келер шақ (continuous)
Келер шақты берудің басқа да жолдары
Келер шақ (perfect)
Present Perfect
Уақыт демеуліктері: time expressions with present perfect
Осы шақтың түрлері: present perfect and continuous
Өткен шақта жүзеге аспаған әрекеттер
Шартты сөйлемдер
Only if, even if; unless және басқа да тіркестер
Шартты сөйлемдерді жасаудың басқа да жолдары
Шартты сөйлемдер – шақтары
Шақтар және шартты рай
Тілектер және шартты рай
Инверсия – негізгі етістіктің сұрау формасы
Инверсия – болымсыз пысықтауыш тіркестері
If қолданылмайтын шартты сөйлемдер
Шартты сөйлемдердің және if сөйлемдерінің жасалуының басқа жолдары
Сын есімдер мен үстеулер
Сын есімдердің түрлері
Аффикстер
"Used to"– тіркестері
Past perfect және past perfect continuous
Перфекттің аспектілері
Continuous аспектілері
Passive құрылымы
Өткен шақтағы модаль етістіктер
Инфинитивпен қолданылатын етістіктер
–ing формасымен қолданылатын етістіктер
Демеуліктермен қолданылатын етістіктер, зат есімдер және сын есімдер
Салыстырулар мен ұқсастықтар
Салыстырмалы сөйлемдер
Бөлінген сөйлемдер (Cleft sentenses)
Participle және to-infinitive clauses
Төлеу сөз
Мақсаты мен нәтижесі салыстырылатын сөйлемдер
Cебебі мен қайшылықтарын салыстыратын сөйлемдер
Қала және ауыл тұрмысы
Ауыл шаруашылығы
Араласқан сөздік
Бизнес және экономика
Мінез құлық ерекшеліктері
Жер және өмір туралы ғылым
Сезім білдіру
Негізгі сын есімдер
Құрылыс және архитектура
Идиомалар мен тұрақты тіркестер
Индустрия, машиналар және технологиялар
Бос уақыт пен мәдениет
Адамдар мен олардың қарым қатынасы
Фразалық етістіктер
Физика, космос және математика
Дыбыстар әлемі
Сізге қажет заттар
Құндылықтар мен қарым қатынастар
Оқиғалармен байланысты етістіктер
Адамдарға байланысты етістіктер
Соғыс, қылмыс және азаматтық қақтығыстар