Ағылшын тілі

16 жас + (В1-В2 деңгейі)

Жай осы шақ
Осы шақ: күй және оқиға етістіктері
Present simple және present continuous
Present simple and present continuous
Келер шақ
Past continuous and past simple
Past perfect
Present perfect continuous
Келер шақ (continuous)
Used to, would қолданылатын тіркестер
Шартты сөйлемдер: 1 түрі
Шартты сөйлемдер: 2 түрі
Шартты сөйлемдер: 3 түрі
Төлеу сөз: негізгі қолданылуы
Төлеу сөз: модаль етістіктерінің қолдануы
Төлеу сөз: бұйрықтар мен тапсырыстар
Төлеу сөз: сұрақтар
Осы және келер шақтар туралы өтініштер
Өткен шақ туралы өтініштер
Пассив: осы және өткен шақ
Пассив: present perfect – жай келер шақ
Present Continuous passive және to be going to in the Passive
"by"демеулігін пассивте қолдану
Сөз тіркестері: have something done; make somebody do something
Қабілеттілік пен рұқсатты білдіретін модаль етістіктері
Mүмкіндік пен белгісіздікті білдіретін модаль етістіктері
Міндеттемені білдіретін модаль етістіктері
Мүмкін еместікті немесе сенімділікті білдіретін модаль етістіктері
Кеңес беруге және пікір айтуға арналған модальды етістіктер
Құрмалас сөйлемдердің түрлері 1 (defining relative clauses)
Құрмалас сөйлемдердің түрлері 2 (non-defining relative clauses)
Құрмалас сөйлемдердің құрылу жолдары
Субьектке және объектке қойылатын сұрақтар
Қосымша бөлігі бар сұрақтар (tag questions)
Уақытқа байланысты демеуліктер
Даталарды жазу және айту ережелері
Нөлдік және белгісіз артиклдер
Белгілі артикль
-ed және -ing аяқталатын сын есімдер
Сын есімдер мен сөз тәртібі
Іс-әрекет
Сын есімдер
Бизнес
Асхана
Мәдениет пен ойын сауық
Білім
Жұмыс қызметі
Қоршаған орта
Мемлекет
Заң
Mедицина
Қазір және кеше
Адамдар мен өмір сүру салты
Фразеологизмдер
Өсімдіктер мен жануарлар
Ғылым және компьютер
Спорт
Туризм
Қала және ауыл өмірі