Ағылшын тілі

Ағылшын тілі- Bilimland.kz

Іскерлік ағылшын тілінің негіздері

Компанияның құрылымы жайлы әңгімелесу
Жұмыс жайлы әңгімелесу
Лауазымды қызмет нұсқаулығын қалай жазу керек?
Жұмысқа қабылдау өтініштерімен жұмыс
Жұмысқа орналасушы кандидаттар мен қызметкерлерді бағалау
Көшбасшылар
Жұмыс, қызмет, жұмысқа алу
Өндірістік процесстерді сипаттау
Жүйелер мен құралдарды сипаттау
Фабрикаға саяхат
Жоғары сапалы өнім
Ақша жайлы әңгімелесу
Компания қызметін сипаттау
Қаржылық көрсеткіштерге анализ жасау және оларды болжау
Инвестициялық шешімдер қабылдау
Қала – іскерлік ошағы
Компания қызметі, қаражат пен сараптама
Өнім жайлы жаңа идеялар ұсыну
Нарықты зерттеу
Брендинг және баға қою шешімдері
Есептерді талқылау
Сәнді дизайн
Жарнама мен ақпарат құралдары
Өнім сипаттамасы
Маркетингті талдау
Сыртқы нарыққа шығу
Жаңа идея мен оның сипаттамасы
Коммерциялық сұраныспен жұмыс істеу
Тапсырыстармен жұмыс істеу
Сатылымдар жайлы әңгіме жүргізу
Келіссөздер жүргізу
Серіктестер
Пакеттеп орау және тасымалдау
Транспорттық келісімдерді жасау
Транспорттық құжаттарды даярлау
Электронды сауда алаңы
Іскерлік келіссөздер мен құжаттар
Жүкті сақтандыруға дайындық
Сақтандыру талап-арыздарын дайындау
Төлем тапсырыстарын сипаттау
Сақтандыру саласының ролі
Шетелдік әріптестік туралы әңгімелесу
Саяхат келісім-шартын жасау
Шаралар мен келісімдерді өзгерту
Шетел мәдениетін түсіну
Технология және саяхаттау
Сақтандыру, келісім мен саяхат