Құрылыс және ғимараттарды пайдалану

Құрылыс және ғимараттарды пайдалану- Bilimland.kz

Ғимараттың техникалық қолданылуы және ұйымдастыруы

Жаңа тұрғын үй саясаты. Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй саясатының негізгі принциптері
Меншіктіліктің жаңа формалары - үй меншіктерінің серіктестігін және т.с.с. құру
Қоғамдық және тұрғын үй ғимараттарын пайдалану және жалға алу туралы жаңа тұргын үй құрылысының құжаттары мен үкіметтік ұйымдардың шешімдері
Жөндеу және пайдалану қызметін ұйымдастыру құрылымы
Орталық және орталықсыз басқару ұжымы
Инженерлік техникалық қызметкерлердің құқықтары мен міндеттері
Ғимаратқа техникалық қызмет көрсету қызметіндегі апаттық және бағыттау қызметтері
Инженерлік жүйе мен ғимарат жабдықтарының күрделілігіне қарай істен шығу санына тәуелділігі
Диспетчерлік және апаттық қызметтегі жұмысшылар санын есептеу. Графикалық және аналитикалық тәсілмен апаттық-диспетчерлік қызметті есептеу әдістемесі
Ғимаратты техникалық пайдалану міндеттері, ережелері және тапсырмалары. Ғимараттарды техникалық пайдалану бойынша шаралардың кешені
Ғимараттың нормативтік қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету шаралары. Ғимаратты техникалық пайдалануды ұйымдастырудың ұтымды әдістері
Ғимараттың тозу туралы жалпы деректер. Ғимарат пен оның элементтерінің тозу бағасынын критерилері
Ғимарат элементтерінің физикалық және моралдық тозуы. Құрылыс материалының жағдай көрсеткішінің оның тозуына әсер етуі
Ғимараттың тозуын тудыратын факторлар. Физикалық және моралдық тозуды анықтаушы әдістер
Инженерлік жабдықтың және құрылымдық элементтің тиімді, нормативтік және нақты қызмет ету мерзімі туралы жалпы көзқарас
Орташа өзіндік мәннен қызмет ету мерзімінің нақты ауытқуы. Ауытқу шектері
Жөндеу жүргізу мерзімі. Жаңа, жөнделген және модернизацияланған ғимараттың пайдаланылу негізгі талаптары
Ғимарат құрылыстық топтары. Ғимарат және оның элементтерінің құрылыстық тобына қатысуына орай қызмет мерзімі
Пайдалану құны және оның қызмет ету мерзімі үйлесімділігіне әсер етуі
Ғимарат элементтерінің нормативтік және алдын ала тозуы. Технологиялық пайдалануды ұйымдастыру деңгейіне жөндеуаралық мерзімнің тәуелділігі. Жөндеуаралық мерзімді көбейту шаралары
Жоспарлық алдын алу жөндеуді жүргізу туралы ережелер. Ғимарат құрылымдық элементтері мен ғимараттың өзінің техникалық жағдайын бағалау
Ғимаратты жоспарлық алдын ала жөндеу және техникалық қызмет көрсету жүйесі шараларының жиынтығы
Ғимаратты күрделі жөндеуге қою тәртібі. Күрделі жөндеуге техникалық құжатты даярлау және сараптау. Ағымдағы жөндеуді жоспарлау
Жаңа және жөндеуден кейінгі ғимарат пен құрылымды пайдалуға қабылдаудың негізгі талаптары. Қабылдау комиссиялары, құрамы мен жүмысы
Ғимаратты қайта салу және қосу, бөлмелерінің жоспарын өзгерту.
Технологиялық ереже мен жұмыс өндірісі жобасын орындайтын пайдаланушы ұйымдардың инженерлік техникалық қызметкерлерді бақылау құқығы мен міндеттері
Ғимаратқа қызмет көрсету. Ғимараттың құрылымдық элементтері мен инженерлік жабдықтары түрі, құрамы және бақылау мерзімі. Жөндеу жұмыстарының орындалуын бақылау
Ғимараттың мазмұны бойынша санитарлық-техникалық, өртке қарсы талаптары мен нормалары
Ғимарат инженерлік жүйесі және жабдықтары, құрылым техникалық жағдайын бақылау және есептеу бойынша жұмыс кешені, олардың жұмыс жасауына нормативтік жағдай жасау
Материал мен құрылымның пайдалану сапасын бақылаудың саймандық әдістері (механикалық, электрлік, геодезиялық, оптикалық, ультрадыбыстық)
Ғимарат құрылымдарын зерттеу үшін қолданылатын құралдар
Құрылыс құрылымы, инженерлік жүйе, қондырғының мықтылығын
Негізгі құрылымдық элемент және ғимараттың толығымен физикалық тозуын анықтайтын тәртібі мен ережелері
Негіздеме, іргетас, жертөле бөлмелерінің техникалық жағдайын бағалау әдістемесі
Негіздеме мен іргетастын кемшіліктері мен ақауларын туындатушы себептер. Олардың алдын алу тәсілдері
Ағымдағы және күрделі жөндеуді өткізу мерзімдері. Жертөлелерді пайдалану ерекшеліктері
Қабырғаның техникалық жағдайын бағалайтын әдістеме. Тозу, бұзылу және қирау түрлері, пайда болу себептері
Жабын құрылымы жағдайын бағалау әдістемесі. Қоршаудың негізгі кемшіліктері, оның пайда болу қасиеттері, қоршаудың уақытынан ерте тозуын туындатушы себептер. Оны анықтаудың әдістемесі
Еденді дұрыстау жағдайын бағалау әдістемесі. Уақытынан ерте тозуға әкелетін себептер. Алдын ала тозуды анықтау әдістері
Материал мен жинақтау көлеміне қарай қоршау құрылымы жағдайын бағалау әдістемесі. Қоршаудың алдын ала тозуын туындатушы себептер. Оларды анықтау әдістері, алдын алу және қалпына келтіру
Төбенің жағдайын құрылымы мен жабылу материалына байланысты бағалаудың әдістемесі
Баспалдақ құрылысы жағдайын бағалау әдістемесі. Тозуды туындатушы себептердің алдын алу және пайдалану
Терезе, есік және жарық шамдары құрылымының жағдайын бағалау әдістемесі. Есік және терезе қондырғыларының алдын ала тозуын туындатушы негізгі себептер, оларды анықтау және алдын алу тәсілдері
Терезе, есік және жарық шамдардың ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізу мерзімі
Ғимарат қасбетінің жағдайын әсемдік әрлеу түріне және сәулеттік ресімдеу қиындығына байланысты бағалау әдістемесі
Ғимарат қасбеті мен қабырғасының сәулеттік құрылымдық элементтері жұмысының өзара байланысы. Ғимарат қабырғасының пайдалану қасиетіне әсер етуші ғимарат қасбетінің элементтері
Карниз, эркер, балкон, қасбеттің басқа да элементтерінің бұзылу түрлері, оны туындатушы себептер, бұзылушылықты анықтау әдістері. Қасбет элементтерінің уақытынан ерте тозуының алдын алу тәсілдері
Ағымдағы және күрделі жөндеуді өткізу мерзімі
Құрылым материалының мүжілуі. Металдың мүжілуі: химиялық, электро-химиялық және топырақтық. Тас және бетон құрылымының мүжілуі және оны туындататын факторлары
Ағаш құрылымдардың бұзылуы және шіруі, оларды қорғау әдістері
Металл құрылымдарды мүжілуден қорғау әдістері. Тас және бетон құрылымдарды уақытынан ерте тозудан қорғау әдістері
Инженерлік жабдықтың жағдайын бағалау әдістемесі және сумен қамту жүйесін қорғау және оның пайдалану мүмкіндігін ұлғайту бойынша шара кешені
Су құбыры жүйесіндегі негізгі кемшіліктер. Оларды анықтау әдістері. Су ағынын анықтаудың қашықтықтық әдісі
Ыстық суды есептеу және шығынын реттеу аспабын қолдану. Құбыр жолдың тозуына су температурасының әсері. Негізгі шараның орындалу мерзімі
Сумен жабдықтау жүйесін ағымдағы және күрделі жөндеуді өткізу мерзімі
Су қайтару және қалдықты жою жүйесі техникалық жағдайын бағалау әдістемесі. Оларды пайдалану шаралары
Су және қоқысты жою жүйесін пайдалану кезінде туындаушы негізгі кемшіліктері. Оны туындатушы себептер
Су қайтару және қоқыс жою жүйесін ағымдағы және күрделі жөндеуді жүргізу мерзімі
Жылу беру жүйесі техникалық жағдайын бағалау әдістемесі
Орталықтан жылу беру жүйесін пайдалану шаралары
ТКШ қуатты сақтаушы ең бастапқы шаралар
Жылуды есептеу аспаптары. Жылу беру жүйесін қосу және реттеу
Радиаторға термореттеуіш қою. Жылу беру жүйесінің негізгі кемшіліктері, оны анықтау әдістері
Жылу беру жүйесінің кемшіліктерін туғызушы себептер, олардың алдын алу және жою әдістері
Түтіндік, газдық, желдету бағалау әдістері. Түтіндік, газдық, каналдарының техникалық жағдайын желдету каналын тексеру және тазарту жиілігі
Заманауи желдету жүйелері. Желдету жүйесін пайдалану үдерісіндегі бұзылулар, олардың себебі
Желдету жүйесіндегі кемшіліктерді жою бойынша кешенді шаралар
Ғимарат элементтерінің қысқы және көктемгі жазғы маусымда жұмыс жасау ерекшеліктері
Ғимаратты маусымдық пайдалануға даярлау жоспарын құру
Жылу беру жүйесі мен жылумен қамту көздерін даярлау. Ғимаратты қымтау
Төбе - шатыр асты бөлме температурасы, ылғалдылық кестесін қамтамасыз ету
Ғимараттың құрылымдық элементі мен инженерлік жабдықтарын маусымдық пайдалануға даярлау
Ғимараттардың маусымдық паудалануға даярлығын ресімдеу тәртібі. Күзгі және көктемгі қарау
Ғимараттың қысқы және көктемгі жазғы маусымға пайдалануға даярлау кестесі мен актісін құрастыру
Қоғамдық ғимаратты паудалану шаралары: әкімшілік, мәдени-ағартушылық, ғылыми, оқу-тәрбие, емдеу-сауықтыру, коммуналдық және сауда
Тұрғын үй аймағын әлеуметтік-тұрмысқа сай көріктендіру және көгалдандыру. Экологиялық сәулеттендіру
Үй алдындағы аумақты және тұрғын үйлер территориясын жалпы қолданатын орнындарын жинау. қоқыстарды тасып шығаратын және жинайтын ұйымдар