Құрылыс және ғимараттарды пайдалану

Құрылыс және ғимараттарды пайдалану- Bilimland.kz

Құрылыс машиналары және кіші механизацияның құралдары

Құрылыс және жол машиналарының жіктелуі және номенклатурасы
Машиналарға қойылатын талаптар. Тетіктерге қойылатын талаптар
Машиналардың детальдарын біріктіру
Детальдарды біріктіру түрлері: кілтекті және оймакілтек
Детальдарды біріктіру түрлері: тойтармалық және пісірушілік
Валдар, осьтер, олардың тіреулері және біріктірулер. Ішпектер және жалғастырғыштар
Механикалық берілістер туралы жалпы мағлұматтар
Арқандар, шығыршықтар, полиспасттар
Берілістер түрлері: Фрикциялық және ремендік
Беріліс түрлері: тізбекті, тістідөңгелектік, бұрандалы, тоқтатқыш және тежегішті құрылғылар
Жалпы мәліметтер, талаптар, құрылыс машиналарының жіктелуі
Құрылыс машиналарының жалпы құрылысы. Күш құрал-жабдықтарының түрлері
Көліктік құралдар. Жетектер түрлері. Гидравликалық жетек: оның жұмысы, артықшылығы
Пневматикалық жетек: оның жұмысы, артықшылықтары
ІЖҚ-тан электрлі жетек
Дайындық жұмыстарының машиналары, суды ағызу және су деңгейін төмендету
Жүк көтергіш машиналар мен құралдар
Такелаждық жабдықтар
Жүккөтергіш құралдар
Құрылыс көтергіштері: жіктелуі, жұмыс принципі
Жеңіл қозғалғыш крандар: қолдану саласы, құрылысы, жұмыс жасау принципі
Діңгекті-жебелі крандар
Жебелі өзі жүретін кран: қолдану саласы, құрылысы, жұмыс жасау принципі
Құрылыс машиналарын пайдалану ережесі. Отын
Дайындық және жер өңдеуге арналған машиналар
Дайындық жұмыстарына арналған құрал-жабдықтар
Бір қалақты экскаваторлар: қолдану саласы, құрылысы, «тура» және «кері» күрек жұмыс
Жер қазғыш - тасымалдау машиналары: бульдозер, автогрейдер, скрепер
Топырақты тығыздауға арналған машина: қолдану саласы, құрылғысы, жұмыс ұстанымы
Ерітінді (раствор) және бетондарды дайындау машиналары. Араластырғыштар
Бетондарды ірі және ұсақ толықтырғыштарды дайындау машиналары
Тас ұсақтағыш жабдық. Табиғи тастарды кесуге арналған машиналар
Бетондар мен растворларды дайындау, тасымалдау және сақтауға арналған құрал-жабдықтар
Әрлеу жұмыстарына арналған машиналар мен жабдықтар
Құрылыс машиналары мен құрал-жабдықтарын қолданысқа ендіру және жөндеу. Қол аспабы