Ғимараттар мен құрылымдарды пайдалану

Ғимараттар мен құрылымдарды пайдалану
Құрылыс машиналары және кіші механизацияның құралдары
ІЖҚ-тан электрлі жетек
Арқандар, шығыршықтар, полиспасттар
Бір қалақты экскаваторлар: қолдану саласы, құрылысы, «тура» және «кері» күрек жұмыс
Беріліс түрлері: тізбекті, тістідөңгелектік, бұрандалы, тоқтатқыш және тежегішті құрылғылар
Берілістер түрлері: Фрикциялық және ремендік
Бетондар мен растворларды дайындау, тасымалдау және сақтауға арналған құрал-жабдықтар
Бетондарды ірі және ұсақ толықтырғыштарды дайындау машиналары
Валдар, осьтер, олардың тіреулері және біріктірулер. Ішпектер және жалғастырғыштар
Діңгекті-жебелі крандар
Дайындық жұмыстарына арналған құрал-жабдықтар
Дайындық жұмыстарының машиналары, суды ағызу және су деңгейін төмендету
Дайындық және жер өңдеуге арналған машиналар
Детальдарды біріктіру түрлері: кілтекті және оймакілтек
Детальдарды біріктіру түрлері: тойтармалық және пісірушілік
Ерітінді (раствор) және бетондарды дайындау машиналары. Араластырғыштар
Жалпы мәліметтер, талаптар, құрылыс машиналарының жіктелуі
Жебелі өзі жүретін кран: қолдану саласы, құрылысы, жұмыс жасау принципі
Жер қазғыш - тасымалдау машиналары: бульдозер, автогрейдер, скрепер
Жеңіл қозғалғыш крандар: қолдану саласы, құрылысы, жұмыс жасау принципі
Жүк көтергіш машиналар мен құралдар
Жүккөтергіш құралдар
Көліктік құралдар. Жетектер түрлері. Гидравликалық жетек: оның жұмысы, артықшылығы
Машиналардың детальдарын біріктіру
Машиналарға қойылатын талаптар. Тетіктерге қойылатын талаптар
Механикалық берілістер туралы жалпы мағлұматтар
Пневматикалық жетек: оның жұмысы, артықшылықтары
Такелаждық жабдықтар
Тас ұсақтағыш жабдық. Табиғи тастарды кесуге арналған машиналар
Топырақты тығыздауға арналған машина: қолдану саласы, құрылғысы, жұмыс ұстанымы
Құрылыс және жол машиналарының жіктелуі және номенклатурасы
Құрылыс көтергіштері: жіктелуі, жұмыс принципі
Құрылыс машиналары мен құрал-жабдықтарын қолданысқа ендіру және жөндеу. Қол аспабы
Загрузить ещё