Ғимараттар мен құрылымдарды пайдалану

Ғимараттар мен құрылымдарды пайдалану
Құрылыс құрылымдарының есептеу негiздері
Iргетастарды және негiздерді күшейту әдiстерi
Іргетастардың негізі және олардың жалпы түсініктері
Іргетасты есептеу және жобалау
Алдын ала кернеулi темiрбетонды құрылымдар туралы ұғым
Ағаш құралымдарды құрастыру және есептеу элементтерi
Ағаш құрылымдары және материалдары туралы жалпы мәлімет
Біртұтас ортадан жүктелген iргетасты есептеудiң мысалы
Бар iргетастарды күшейту және жобалау
Бағанаға орталық жүктелген іргетасты жобалау
Бетон, арматура, темірбетон туралы жалпы мәлімет: қасиеттері, жүктеме, әсер еткендегі жұмысы
Жобалау
Жүктеме түсiрiлген тас қалау жұмыстары және оның есеп айырысу сипаттамалары
Жүктемелер анықтамасы. Жүктемелердiң сұлбасы
Жұмыс сызбасы
Жұмыстық және монтаждық арматураны орналастыру
Иілгіш іргетастарды құрастыру және есептеу туралы ұғым
Иілетін элементтерді есептеу
Металдар, балқымалар, металл құрылымдар туралы жалпы мәлімет
Металдық бағаналар туралы жалпы мәлімет
Металл құрылымдарындағы элементтердің қосылуы
Ортадан тыс жүктелген iргетастарды есептеу және жобалау
Ортадан тыс жүктелген іргетастың есептеу мысалы
Пластмассаны қолданған құралымдар
Спецификация
Статикалық есептеу
Тас және арматуралы тас құрылымдарының қолдану облысы
Тасымалдау қабiлеттiлiгi бойынша қысылған құрылымдарын есептеу
Темірбетонды құрылымдарды күшейтудің жолдары және шешімі
Түсіндірме жазбасын безендендіру (жасау)
Элементтердi шектiк жағдайлар бойынша есептеу
Құрылыстағы пластмассалар (желім)
Ұстындарды есептеудің жалпы мәліметі