Құрылыс және ғимараттарды пайдалану

Құрылыс және ғимараттарды пайдалану- Bilimland.kz

Құрылыс құрылымдарының есептеу негiздері

Бетон, арматура, темірбетон туралы жалпы мәлімет: қасиеттері, жүктеме, әсер еткендегі жұмысы
Элементтердi шектiк жағдайлар бойынша есептеу
Жұмыстық және монтаждық арматураны орналастыру
Ұстындарды есептеудің жалпы мәліметі
Темірбетонды құрылымдарды күшейтудің жолдары және шешімі
Алдын ала кернеулi темiрбетонды құрылымдар туралы ұғым
Іргетастардың негізі және олардың жалпы түсініктері
Іргетасты есептеу және жобалау
Иілгіш іргетастарды құрастыру және есептеу туралы ұғым
Бағанаға орталық жүктелген іргетасты жобалау
Ортадан тыс жүктелген iргетастарды есептеу және жобалау
Біртұтас ортадан жүктелген iргетасты есептеудiң мысалы
Ортадан тыс жүктелген іргетастың есептеу мысалы
Бар iргетастарды күшейту және жобалау
Iргетастарды және негiздерді күшейту әдiстерi
Ағаш құрылымдары және материалдары туралы жалпы мәлімет
Құрылыстағы пластмассалар (желім)
Ағаш құралымдарды құрастыру және есептеу элементтерi
Пластмассаны қолданған құралымдар
Металдар, балқымалар, металл құрылымдар туралы жалпы мәлімет
Металл құрылымдарындағы элементтердің қосылуы
Металдық бағаналар туралы жалпы мәлімет
Жүктеме түсiрiлген тас қалау жұмыстары және оның есеп айырысу сипаттамалары
Тас және арматуралы тас құрылымдарының қолдану облысы
Жүктемелер анықтамасы. Жүктемелердiң сұлбасы
Статикалық есептеу
Тасымалдау қабiлеттiлiгi бойынша қысылған құрылымдарын есептеу
Иілетін элементтерді есептеу
Жұмыс сызбасы
Жобалау
Спецификация
Түсіндірме жазбасын безендендіру (жасау)