Информатика

5-сынып

Қауіпсіздік техникасының ережесі және жұмыс орнын ұйымдастыру
Информатика пәні нені оқытады?
Ақпарат ұғымы
Ақпарат түрлері
Ақпаратты өңдеу тәсілдері
Ақпаратты өлшеу бірліктері
Компьютер және ақпараттарды өңдеу
Компьютер түрлері
Компьютерлер сипаттамасы
Компьютердің негізгі құрылғыларының міндеті мен мүмкіндіктері
Компьютерлік бағдарламалардың негізгі міндеттері мен түрлері
Операциялық жүйе ұғымы
Файлдар, папкалар, ярлыктар: құру және атын өзгерту, іздеу, көшіру, орнын ауыстыру және жою
Операциялық жүйеде жұмыс істеу тәсілдері
Операциялық жүйені басқару тәсілдері мен негізгі объектілері
Ақпарат тасымалдаушылар
Ақпарат тасымалдаушылар міндеті: жазу және оқу
Графикалық редакторлар
Ең қарапайым графикалық редактор
Графикалық редакторда жұмыс істеу тәсілдері
Графикалық ақпаратты өңдеу: пішімдеу және суреттің өзгеруі
Мәтіндеу редаторлары
Мәтіндеу редакторының интерфейсі
Мәтіндеу редакторларымен жұмыс істеу тәсілдері
Мәтіндеу және графикалық ақпараттарды өңдеу: құрамдастырылған
Калькулятормен жұмыс істеу тәсілдері
Дыбыстық ақпараттарды өңдеуге арналған бағдарламада жұмыс істеу тәсілдері