Информатика

6-сынып

Ақпарат және ақпараттық жүйе
Ақпаратты қорғау
Вирусқа қарсы бағдарламалар
Ақпаратты сығу ұғымы
Мұрағаттау міндеттері
Есептеуіш техниканың даму тарихы
Электронды-есептеуіш машиналардың кезеңдері
Дербес компьютердің даму архитектурасының үдерісі
Алгоритм және атқарушы ұғымы
Алгоритмді жазу түрлері
Алгоритмді блок-схема арқылы жазу
Алгоритм түрлері
Модель ұғымы
Модель түрлері
Мәтіндік редактордың мәтіндік процессордан айырмашылығы
Мәтіндік процессор интерфейсі
Құжатты құру және сақтау тәсілдері
Мәтінді форматтаудың негізгі тәсілдері (қаріп, абзац, шегініс, аралық, тізім)
Мәтіндік процессорда кестелерді құру және редакциялау тәсілдері
Мәтінді бағанаға орналастыру тәсілдері
Беттердің параметрлерін баптау
Құжатты баспаға дайындау тәсілдері
Мәтінге графикалық объектілер мен жазуларды қосу командалары
Презентация ұғымы
Бағдарлама интерфейсімен танысу
Слайдтармен жұмыс істеу тәсілдері
Презентацияларды рәсімдеу үлгілерінің міндеті
Анимация ұғымы, анимация эффектерілерінің баптаулары
Презентациядағы мәтінмен, кестемен, графикалық объектілермен, бейне және дыбыстармен жұмыс істеу тәсілдері
Презентация көрсету кезіндегі баптау тәсілдері
Компьютерлік байланыс түрлері
Ғаламдық ақпараттық желілер
Интернеттің даму тарихы
Интернеттің негізгі ұғымы және терминдері
Мәліметтерді тасымалдау хаттамасы
Web-сайттар мен домендік атаулар
Браузерлер туралы түсінік
IP мекенжайлар
Интернет желісінің құрамдас элементтері: трафик, хостинг, провайдерлер
Интернеттен ақпаратты іздеу тәсілдері
Электрондық поштаны пайдалану