Информатика

6-сынып
IP мекенжайлар
Web-сайттар мен домендік атаулар
Алгоритм және атқарушы ұғымы
Алгоритм түрлері
Алгоритмді блок-схема арқылы жазу
Алгоритмді жазу түрлері
Анимация ұғымы, анимация эффектерілерінің баптаулары
Ақпарат және ақпараттық жүйе
Ақпаратты сығу ұғымы
Ақпаратты қорғау
Бағдарлама интерфейсімен танысу
Беттердің параметрлерін баптау
Браузерлер туралы түсінік
Вирусқа қарсы бағдарламалар
Дербес компьютердің даму архитектурасының үдерісі
Есептеуіш техниканың даму тарихы
Интернет желісінің құрамдас элементтері: трафик, хостинг, провайдерлер
Интернеттің даму тарихы
Интернеттің негізгі ұғымы және терминдері
Интернеттен ақпаратты іздеу тәсілдері
Компьютерлік байланыс түрлері
Модель түрлері
Модель ұғымы
Мұрағаттау міндеттері
Мәліметтерді тасымалдау хаттамасы
Мәтінге графикалық объектілер мен жазуларды қосу командалары
Мәтінді бағанаға орналастыру тәсілдері
Мәтінді форматтаудың негізгі тәсілдері (қаріп, абзац, шегініс, аралық, тізім)
Мәтіндік процессор интерфейсі
Мәтіндік процессорда кестелерді құру және редакциялау тәсілдері
Мәтіндік редактордың мәтіндік процессордан айырмашылығы
Презентация көрсету кезіндегі баптау тәсілдері
Загрузить ещё