Информатика

7-cынып
Ауыспалылар түрлері
Ақпаратты кодтау жолдары
Векторлық графикаларды құру және өңдеу бойынша бағдарламалар
Векторлық объектілермен орындалатын қарапайым операциялар
Графикалық файлдар пішімі
Енгізу, шығару және меншіктеу операторлары
Компьютер жадының түрлері
Компьютер жадының құрылғылары
Компьютердегі ақпаратты көрсету жолдары
Компьютерлік графика түрлері
Модельдің қасиеттері және тәсілдері
Операциялық жүйе мысалдары
Операциялық жүйені жіктеу
Операциялық жүйенің қызметі
Программалау тілі туралы түсінік
Программалау тілінің синтаксисі
Программалау тілінде арифметикалық сөйлемдерді жазу ережелері
Программалау тілінде бағдарламалар құрылымы
Растрлық бейнелердің параметрлері
Растрлық графикаларды құру және өңдеу бойынша бағдарламалар
Растрлық графиканың сурет салу құралдарының міндеттері
Қисықтарды өңдеу