Информатика

7-cынып

Компьютердегі ақпаратты көрсету жолдары
Ақпаратты кодтау жолдары
Компьютер жадының құрылғылары
Компьютер жадының түрлері
Операциялық жүйені жіктеу
Операциялық жүйенің қызметі
Операциялық жүйе мысалдары
Программалау тілі туралы түсінік
Программалау тілінде бағдарламалар құрылымы
Программалау тілінің синтаксисі
Ауыспалылар түрлері
Программалау тілінде арифметикалық сөйлемдерді жазу ережелері
Енгізу, шығару және меншіктеу операторлары
Модельдің қасиеттері және тәсілдері
Компьютерлік графика түрлері
Графикалық файлдар пішімі
Векторлық объектілермен орындалатын қарапайым операциялар
Векторлық графикаларды құру және өңдеу бойынша бағдарламалар
Қисықтарды өңдеу
Растрлық графикаларды құру және өңдеу бойынша бағдарламалар
Растрлық бейнелердің параметрлері
Растрлық графиканың сурет салу құралдарының міндеттері