Информатика

8-сынып

Позициялық және позициялық емес санау жүйелерінде сандарды көрсету қағидалары
Санаудың екілік жүйесі
Санаудың сегіздік жүйесі
Санаудың ондық жүйесі
Санаудың он алтылық жүйесі
Сандарды бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне аудару ережесі
Логика ұғымы
Логикалық операциялар
Логикалық фукнцияларды жазу ережесі
Ақиқат кестесі
Компьютердің логикалық негіздері
Дербес компьютердің архитектуралық заманауи даму үрдісі
Компьютердің перифериялық құрылғыларының міндеттері
Драйвер ұғымы
Тармақталу алгоритмдерін бағдарламалау операторлары
Шартты және шартсыз ауысу операторлары
Параметрлі циклдер: дейін циклі, әзірше циклі
Циклдік алгоритмдердің бағдарламалау операторлары
Графикалық операторлар мен процедуралар
Модельдерді дайындау кезеңдері
Электрондық кестенің міндеттері және мүмкіндіктері
Электрондық кесте туралы негізгі түсінік
Электрондық кестедегі сандық формат
Толтыру маркерінің міндеті
Деректерді енгізу, редакциялау және форматтау
Электрондық кестедегі адресациялау қағидалары
Стандартты функцияларды пайдалану
Диаграммалар мен кестелерді жасау
Компьютерлік желілердің міндеттері
Компьютерлік желілердің міндеттері (2)
Интернет желісіндегі ресурстарға шығу: телефон желісі, кеңжолақты канал, 3G, 4G
Интернет желісі қызметінің міндеті
World Wide Web қызметі
Электрондық пошта қызметі
Телеконференция қызметі
Файлдарды жіберу қызметі
Форумдар қызметі
Wiki-жобалар
Әлеуметтік желілердің қызметі
Интернет телеарна
Электрондық коммерция
Қашықтан оқыту
Қашықтан басқару