Информатика

8-сынып
Wiki-жобалар
World Wide Web қызметі
Ақиқат кестесі
Графикалық операторлар мен процедуралар
Дербес компьютердің архитектуралық заманауи даму үрдісі
Деректерді енгізу, редакциялау және форматтау
Диаграммалар мен кестелерді жасау
Драйвер ұғымы
Интернет желісі қызметенің міндеті
Интернет желісіндегі ресурстарға шығу: телефон желісі, кеңжолақты канал, 3G, 4G
Интернет телеарна
Компьютердің логикалық негіздері
Компьютердің перифериялық құрылғыларының міндеттері
Компьютерлік желілердің міндеттері
Компьютерлік желілердің міндеттері (2)
Логика ұғымы
Логикалық операциялар
Логикалық фукнцияларды жазу ережесі
Модельдерді дайындау кезеңдері
Параметрлі циклдер: дейін циклі, әзірше циклі
Позициялық және позициялық емес санау жүйелерінде сандарды көрсету қағидалары
Санаудың екілік жүйесі
Санаудың он алтылық жүйесі
Санаудың ондық жүйесі
Санаудың сегіздік жүйесі
Сандарды бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне аудару ережесі
Стандартты функцияларды пайдалану
Тармақталу алгоритмдерін бағдарламалау операторлары
Телеконференция қызметі
Толтыру маркерінің міндеті
Файлдарды жіберу қызметі
Форумдар қызметі
Загрузить ещё