Информатика

9-сынып

Компьютер желілеріндегі ақпараттық қауіпсіздік
Ақпаратты қорғау аймағындағы Қазақстан Респбуликасының заңнамасы
Бағдарламалардың бүгінгі даму тенденциялары
Қызметтік бағдарламалар
Бағдарламалау тіліндегі файлдармен жұмыс істеу операциялары
Беттеудің негізгі ұғымдары
Символдық және жол түріндегі мәліметтермен жұмыс істеу
Компьютерлік моделдеу
Есептеу тәжірибесі
Дерекқоры туралы түсінік
Дерек түрлері
Дерекқордағы кестелер
Кестелік процессор көмегімен дерекқор дайындау
Дерекқордың құрылымы
Дерекқордағы кестелерде жазбаларды іздеу және сорттау
Видеоақпаратты өңдеу
Видеофайлдардың форматтары
Видеоны жасау және өңдеуге арналған бағдарламалар
Видеоны жасау және өңдеуге арналған бағдарламаның интерфейсі
Титрлармен жұмыс
Видеомонтаждау әдістері
Дыбыстық эффектілерді баптау
Анимация және визуалды эффектілер
Видеоны қорытындау және жариялау
Әлемнің ақпараттық бейнесі
Ақпараттық жүйелер мен ресурстар
Білім беру саласындағы ақпараттық ресурстар
Аппараттық және бағдарламалық қамсыздандыру түрлерінің дамуы
Құжатты сканерлеу технологиясы
Мәтінді танып алуға арналған бағдарламалар
Мәтіндік процессордың негізгі мүмкіндіктері
Құжатты рәсімдеудің негізгі түрлері мен стандарттары
Мәтіндік процессорда құжатты қарау тәртіптері
Құжат құрылымы
Құжатты рәсімдеу стилдері
Кеңейтілген алмасу буферін қолдану технологиясы
Рецензиялау, емле ережесі мен құжатқа ескерту ұғымы
Макрос ұғымы
Құжатты қорғау тәсілдері
Анимация мен мультипликацияны ұйымдастыру негіздері
Анимациялық объектілерді құруға арналған графикалық орта негіздері
Анимациялық объектілерді құруға арналған құрал-саймандар қабықшасының құрылымы
Қабаттар және қойылыммен жұмыс істеу мүмкіндігі
Дыбыстық файлды жасау және дыбыстық эффектілер қолдану
Анимация түрлері
Векторлық анимацияны қалыптастыру тәсілдері
Web-дизайнға кіріспе
Веб дизайнның негізгі қағидалары
HTML және HTML редактор
Интернетке арнап ақпараттық объектілер жасау құралдары
Веб беттер мен сайттар
Web-сайт моделін жүйе ретінде жобалаудың негізгі кезеңдері мен міндеттері
Редактордағы сайттың сыртқы түрін өзгерту ережелері
Визуалды редкатордың сыртқы түрі мен негізгі мүмкіндіктері
Гиперсілтемелер мен сайт навигациясы
Баннерлерді жасау және орналастыру
Сайтты жариялау
Web-сайттарды жасауға арналған танымал платформалар
Ақпараттық қауіпсіздік ұғымы мен қауіптілігі
Қазақстан Республикасының ақпаратты қорғау саласындағы заңдары
Ақпаратты қорғау бойынша шаралары
Компьютерлік құқықбұзушылық түрлері
Құқықтық актілер және ақпаратты қорғау мен авторлық құқық бойынша нормалар
Операциялық жүйе мүмкіндіктерімен ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
Компьютерлік вирус пен вирусқа қарсы әрекет ұғымдары
Компьютерлік вирустардың түрлері
Жеке компьютерге вирустардың кіру мүмкіндіктері мен жолдары
Компьютерлік вирустан қорғану шаралары
Бағдарламалардың түрлері: лицензиялық, шартты тегін, тегін
Растрлық графикалық редактордағы жұмыс істеу ортасы
Растрлық графикалық редакторда суретті ашу және импорттау
Растрлық графикалық редактордағы суреттің көлемі мен рұқсат етілуі
Растрлық графикалық редактордағы түс режимі мен түс таңдау
Растрлық графикалық редактордағы түсті басқару және түс беру
Растрлық графикалық редакторында түс және тон түзету
Растрлық графикалық редакторында суретті өңдеу және трансформациялау
Растрлық графикалық редакторында қабаттармен жұмыс істеу
Растрлық графикалық редакторында объектілерді таңдау
Растрлық графикалық редакторында фильтрлермен жұмыс істеу
Растрлық графикалық редакторында мәтінмен жұмыс істеу
Растрлық графикалық редакторында Web-графикамен жұмыс істеу
Векторлық графикалық редакторы арқылы графикалық міндеттерді орындаудың негізгі амалдары
Дайын топтамалар мен қосымшалардан объектілерді импорттау мен экспорттау мысалдары
Векторлық графикалық редакторында қисықтарды салу ерекшеліктері
Векторлық графикалық редакторы интерфейсінің негізгі элементтері
Векторлық графикалық редакторында сурет бөліктерімен жұмыс жасау операциялары
Векторлық графикалық редакторында контурлар, маскалар, қабаттардың түрлері
Векторлық графикалық редакторында фотосуреттің сапасын арттыру және монтаждау
Векторлық графикалық редакторында арнайы эффектілерді қолдану
Векторлық графикалық редакторында суретті басуға дайындау
«Баспа жүйесі» программасының міндеті мен интерфейсі
Баспа ісі ұғымының базалық ұғымдары
Кітапша, кітап, журналдар, жарнама беттерін рәсімдеу ережелері
Макет туралы түсінік
Массив ұғымы
Веб беттерді редакторлау бағдарламасында сайттарды басқару
Веб беттерді редакторлау бағдарламасында CSS арқылы беттердің макеттерін дайындау
Веб беттерді редакторлау бағдарламасында үлгілер
Веб беттерді редакторлау бағдарламасында мәтінмен жұмыс
Веб беттерді редакторлау бағдарламасында суреттермен жұмыс
Веб беттерді редакторлау бағдарламасында кестелермен жұмыс