Информатика

9-сынып
HTML және HTML редактор
Web-дизайнға кіріспе
Web-сайт моделін жүйе ретінде жобалаудың негізгі кезеңдері мен міндеттері
Web-сайттарды жасауға арналған танымал платформалар
«Баспа жүйесі» программасының міндеті мен интерфейсі
Анимация және визуалды эффектілер
Анимация мен мультипликацияны ұйымдастыру негіздері
Анимация түрлері
Анимациялық объектілерді құруға арналған графикалық орта негіздері
Анимациялық объектілерді құруға арналған құрал-саймандар қабықшасының құрылымы
Аппараттық және бағдарламалық қамсыздандыру түрлерінің дамуы
Ақпаратты қорғау аймағындағы Қазақстан Респбуликасының заңнамасы
Ақпаратты қорғау бойынша шаралары
Ақпараттық жүйелер мен ресурстар
Ақпараттық қауіпсіздік ұғымы мен қауіптілігі
Білім беру саласындағы ақпараттық ресурстар
Баннерлерді жасау және орналастыру
Баспа ісі ұғымының базалық ұғымдары
Бағдарламалардың бүгінгі даму тенденциялары
Бағдарламалардың түрлері: лицензиялық, шартты тегін, тегін
Бағдарламалау тіліндегі файлдармен жұмыс істеу операциялары
Беттеудің негізгі ұғымдары
Веб беттер мен сайттар
Веб беттерді редакторлау бағдарламасында CSS арқылы беттердің макеттерін дайындау
Веб беттерді редакторлау бағдарламасында кестелермен жұмыс
Веб беттерді редакторлау бағдарламасында мәтінмен жұмыс
Веб беттерді редакторлау бағдарламасында сайттарды басқару
Веб беттерді редакторлау бағдарламасында суреттермен жұмыс
Веб беттерді редакторлау бағдарламасында үлгілер
Веб дизайнның негізгі қағидалары
Векторлық анимацияны қалыптастыру тәсілдері
Векторлық графикалық редакторы арқылы графикалық міндеттерді орындаудың негізгі амалдары
Загрузить ещё