Физика

Физика [Казахский]
Молекулалық-кинетикалық теория негіздері (МКТ)