Тау-кен ісі

Еңбекті қорғау

Еңбекті қорғаудың жалпы мәселелері
ҚР негізгі еңбек заңнамасы. Еңбек қауіпсіздігінің стандарттар жүйесі
Кәсіпорындарда еңбекті ұйымдастыру
Жастар мен әйелдер еңбегін қорғау. Зиянды жұмыс жағдайларына жеңілдік беру
Қауіпсіз еңбек әдістеріне үйрету. Нұсқамалар
Кәсіпорындағы өзін-өзі ұстау және жұмысқа барар жолдағы жылжу ережелері
Өндірістік жарақаттар және кәсіби ауру
Еңбек заңнамасын және қауіпсіз ережелерін орындауын қадағалау
Жалпы санитарлық-гигиеналық талаптарын сақтау
Өндірістік бөлмелерге және кәсіпорын территориясына деген талаптар
Өндірістік бөлмелерді жылыту және желдету
Өндіріс бөлмелерін жарықтандыру
Өндірістік шудан, дірілден, өте жоғары дыбыстан және радиоактивті сәулеленуден қорғау
Жеке қорғану құралдары
Адамдардың электр тоғымен жарақаттану себептері
Электр тоғымен жарақаттанудан қорғану құралдары және техникалық әдістері
Статикалық электрдің әсерінен қорғану шаралары. Найзағайдан қорғану
Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелері
Арнайы электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелері
Заттардың жанғыштығы, өрт-жарылыстың қауіпті қасиеттері
Кәсіпорында өрттен қорғауды ұйымдастыру. Өрт сөндіру құрылғылар құралдары
Апатты жою жоспары
Сәтсіз оқиға кезінде жарақаттанғандарға бірінші көмекті көрсетудің негізгі ережелері
Өндірістік жабдықтардың қауіпсіздігі
Фабрика ішіндегі көлікті пайдалану кезіндегі еңбектің қауіпсіздік талаптары
Өндірістік үрдістертердің қауіпсіздігі
Реагенттермен жұмыс жасау кезіндегі еңбек қауіпсіздігінің талаптары
Ауыр-үрлеу қондырғыларын, агломерациялық және күйдіру машиналарын пайдалану кезіндегі еңбек қауіпсіздігінің талаптары