Тау-кен кәсібі

Тау-кен кәсібі - Bilimland.kz
Геодезия және маркшейдер ісі негіздері
Алынған кен массасының көлемдерін анықтау тәсілдері
Ашық қазу кезінде жерлерді қайта өңдеу бойынша маркшейдерлік жұмыстар
Биіктік өсімшелерін өлшеу әдістері
Бұрыштық өлшемдер
Бұрғыжарылыс жұмыстарының маркшейдерлік қамтамасыз етілуі және құжаттамасы
Геодезиялық жүйелер
Жердің фигурасы туралы мәліметтер. Координаталар жүйесі
Карьерлер мен тіліктердегі маркшейдерлік жұмыстар
Кертпештер қиябеттерінің және карьерлер, тіліктер беткейлерінің тұрақтылығын қамтамасыз ету бойынша маршейдерлік жұмыстар
Маркшейдерлік графикалық құжаттама
Маркшейдерлік қызметті ұйымдастыру
Оржолдарды үңгірлеу кезіндегі маркшейдерлік жұмыстар
Сызықтарды бағдарлау
Сызықтық өлшемдер
Теодолиттік түсіріс
Топографиялық план бойынша шығарылатын техникалық есептер
Топографиялық пландар және карталар
Топографиялық түсірістер
Транспорттық коммуникацияны құруда маркшейдерлік қызмет көрсету