Тау-кен ісі

Тау-кен ісі- Bilimland.kz

Геология негіздері

Күн жүйесі және Жер
Жердің пішіні және өлшемдері. Жердің физикалық қасиеттері
Жердің құрылымы. Жер сфераларының құрамы мен құрылымы
Жер қыртысының даму тарихы
Экзогенді геологиялық процестер
Эндогенді геологиялық процестер
Қабат, оның бірінші және екінші қайта жатысы туралы ұғым
Интрузиялы және эффузиялы жыныстар жатыстарының пішіндері
Қабаттың жазық және ылди жатыстары
Тау жыныстары жатыстарының қатпарлы пішіндері
Тау жыныстарының үзілімді бұзылымдары
Жер қыртысының негізгі құрылымдық элементтері
Геологиялық карталар, тіліктер, колонкалар
Кристаллографияның негіздері
Минералдардың табиғатта болу формалары
Минералдың сипаттамасы
Минералдар пайда болуының процестері
Минералдардың жіктелуі
Петрографияның мазмұны мен міндеттері
Магмалық тау жыныстары
Шөгінді кен жыныстары
Метаморфиялық тау жыныстары
Пайдалы қазбалар туралы жалпы деректер
Пайдалы қазбалар кенорындары пайда болуының геологиялық және физика-химиялық жағдайлары
Қара және ілгерлеушi металдар кенорындары
Түсті металдар кенорындары
Асыл, сирек, шашыранды металдар мен радиоактивті элементтердің кенорындары
Бейметалл пайдалы қазбалар кенорындары
Жанғыш пайдалы қазбалар кен орындары
Пайдалы қазбалар кенорындарын іздеу және барлау
Пайдалы қазбалар қорларын сынамалау және есебін жасау
Гидрогеология және инженерлік геология негіздері
Гидрогеология негіздері
Инженерлік геология негіздері