Тау-кен ісі

Тау-кен ісі- Bilimland.kz

Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу

Кеніштік электр-механикалық жабдықтарды пайдалану мен конструкциялық орындалу ерекшеліктері
Төмен вольтты электр аппаратурасындағы қорғаныс элементтері
Қолмен және автоматты басқарудың төмен вольтты электр аппаратурасы
Тау машиналары мен механизмдерді қашықтан басқарудың электр сұлбалары
Кен кәсіпорындарын электржабдықтау
Қосалқы станциялардың электр жабдықтары. Қуатты трансформаторлар, олардың конструкциялары, тарату құрылғылары
Қосалқы электр станцияларының және тарату пункттерінің құрылысы
Қосалқы станциялардың қорғаныс аппаратурасы
Тіліктерді (карьерлерді) электрлендірудің ерекшеліктері
Карьерлік жоғары вольтты мен төмен вольтты ауа және ішексымды желілер
Кен машиналары мен қондырғыларының электр жетегі мен электр жабдықтары
Электровоз көлігін электрлі жабдықтау
Жарықтың электр көздері
Электрлі жарықтандыру, жарық желісін есептеу
Қорғаныш жерге қосулар. Жерге қосуды есептеу
Қуат коэффициенті. Электр шаруашылығының негізгі энергетикалық көрсеткіштері
Электрлі байланыс түрлері
Сигналдау