Тау-кен ісі

Тау-кен ісі - Bilimland.kz
Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу
Жарықтың электр көздері
Карьерлік жоғары вольтты мен төмен вольтты ауа және ішексымды желілер
Кен кәсіпорындарын электржабдықтау
Кен машиналары мен қондырғыларының электр жетегі мен электр жабдықтары
Кеніштік электр-механикалық жабдықтарды пайдалану мен конструкциялық орындалу ерекшеліктері
Қолмен және автоматты басқарудың төмен вольтты электр аппаратурасы
Қорғаныш жерге қосулар. Жерге қосуды есептеу
Қосалқы станциялардың қорғаныс аппаратурасы
Қосалқы станциялардың электр жабдықтары. Қуатты трансформаторлар, олардың конструкциялары, тарату құрылғылары
Қосалқы электр станцияларының және тарату пункттерінің құрылысы
Қуат коэффициенті. Электр шаруашылығының негізгі энергетикалық көрсеткіштері
Сигналдау
Тау машиналары мен механизмдерді қашықтан басқарудың электр сұлбалары
Тіліктерді (карьерлерді) электрлендірудің ерекшеліктері
Төмен вольтты электр аппаратурасындағы қорғаныс элементтері
Электрлі байланыс түрлері
Электрлі жарықтандыру, жарық желісін есептеу
Электровоз көлігін электрлі жабдықтау