Тау-кен кәсібі

Тау-кен кәсібі
Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу
Жарықтың электр көздері
Карьерлік жоғары вольтты мен төмен вольтты ауа және ішексымды желілер
Кен кәсіпорындарын электржабдықтау
Кен машиналары мен қондырғыларының электр жетегі мен электр жабдықтары
Кеніштік электр-механикалық жабдықтарды пайдалану мен конструкциялық орындалу ерекшеліктері
Сигналдау
Тіліктерді (карьерлерді) электрлендірудің ерекшеліктері
Тау машиналары мен механизмдерді қашықтан басқарудың электр сұлбалары
Төмен вольтты электр аппаратурасындағы қорғаныс элементтері
Электрлі байланыс түрлері
Электрлі жарықтандыру, жарық желісін есептеу
Электровоз көлігін электрлі жабдықтау
Қолмен және автоматты басқарудың төмен вольтты электр аппаратурасы
Қорғаныш жерге қосулар. Жерге қосуды есептеу
Қосалқы станциялардың электр жабдықтары. Қуатты трансформаторлар, олардың конструкциялары, тарату құрылғылары
Қосалқы станциялардың қорғаныс аппаратурасы
Қосалқы электр станцияларының және тарату пункттерінің құрылысы
Қуат коэффициенті. Электр шаруашылығының негізгі энергетикалық көрсеткіштері