Тау-кен ісі

Кен механикасы

Сұйықтың физикалық қасиеттері
Гидростатика
Гидродинамика негіздері
Сорғы мен желдеткіш қондырғыларының құрылымдары мен пайдаланылуы
Турбомашиналар теориясының негіздері
Сутөкпе қондырғыларының жіктелуі мен құрылымы
Сорғылардың жіктелуі
Сутөкпе қондырғыларының сорғы станциялары
Сутөкпе қондырғыларын пайдалану
Гидрокөлік қондырғылары
Тіліктерді (карьерлерді) және құрғатым шахталарды желдету туралы жалпы мағлұматтар
Желдеткіштердің конструкциясы
Желдеткіш қондырғыларының жабдықтары мен пайдалануы
Пневматикалық энергияны пайдалану
Піспекті компрессорлар теориясының негіздері
Піспекті компрессорлер конструкциясы
Бұрандалы, тақташалы компрессорлер; турбокомпрессорлар
Компрессорлық қондырғылардың жабдықтары мен пайдалануы
Компрессорлық қондырғыларды жобалау
Көтерім қондырғылардың арналуы мен ерекшеліктері
Көтергі қондырғылардың механикалық жабдықтары
Көтергі қондырғылардың тұрақты жабдықтары
Арқанды көтергі теориясының негіздері
Көтергі қондырғыларын пайдалану