Тау-кен кәсібі

Тау-кен кәсібі
Ашық игеру (қазу) жүйелері
Ашық кен жұмыстары жайлы жалпы мәліметтер. Кемшіліктері мен артықшылықтары
Ашық тәсілмен пайдалы қазбаларды өндіру технологиялары туралы жалпы мәліметтер
Ашық тәсілмен қазылатын кен орындары жатысының жағдайлары
Ашық қазу тәсілі экономикасының негіздері. Тіліктердегі (карьерлердегі) қауіпсіздік техникасының негізгі ережелері
Бір шөмішті тиегіштерді қолданудағы кен жұмыстары
Бір шөмішті экскаваторларды қолданудағы кен жұмыстары
Гидромеханикаландыру кезіндегі қазу сұлбасы. Жыныстарды өндіру
Гидромеханикаландыру процестерінің мәні және оның қолданылу аймағы
Гидроқондырғыларды сумен жабдықтау
Жер асты кен қазбаларын үңгілеу туралы жалпы мәліметтер
Жер қазу-көлікті және шнекті-бұрғылау машиналарын қолданудағы кен жұмыстары
Жыныстардың гидрокөлігі және үйінділерге топырақты гидравликалық түрде салу
Кен жұмыстарының режимі және күнтізбелік жоспары туралы түсінік
Кен машиналары туралы жалпы мәліметтер
Кен орындарын ашу тәсілдері
Көмір тіліктеріндегі (карьерлеріндегі) кен жұмыстарын жүргізудің типтік технологиялық схемалары
Көпшөмішті экскаваторларды қолданудағы кен жұмыстары
Орлар және орларды үңгілеу тәсілдері
Тілік (карьер) элементтері және негізгі кен-техникалық түсініктер
Тілікті (карьерді) салудың және пайдаланудың негізгі кезеңдері
Тіліктің (карьердің) тереңдігі және техникалық шекаралары
Тіліктің (карьердің) өндірістік қуаттылығы
Терең тіліктердің (карьерлердің) тоқырау аймақтарын желдету тәсілдері
Қазу жүйесінің элементтері
Үйінді жұмыстарын механикаландыру
Үйінділерді қайта өңдеу тәсілдері
Үйінділеу жәйлі жалпы деректер. Үйінділер параметрлері