Тау-кен ісі

Тау-кен ісі
Ашық игеру (қазу) жүйелері
Ашық кен жұмыстары жайлы жалпы мәліметтер. Кемшіліктері мен артықшылықтары
Ашық қазу тәсілі экономикасының негіздері. Тіліктердегі (карьерлердегі) қауіпсіздік техникасының негізгі ережелері
Ашық тәсілмен қазылатын кен орындары жатысының жағдайлары
Ашық тәсілмен пайдалы қазбаларды өндіру технологиялары туралы жалпы мәліметтер
Бір шөмішті тиегіштерді қолданудағы кен жұмыстары
Бір шөмішті экскаваторларды қолданудағы кен жұмыстары
Гидроқондырғыларды сумен жабдықтау
Гидромеханикаландыру кезіндегі қазу сұлбасы. Жыныстарды өндіру
Гидромеханикаландыру процестерінің мәні және оның қолданылу аймағы
Жер асты кен қазбаларын үңгілеу туралы жалпы мәліметтер
Жер қазу-көлікті және шнекті-бұрғылау машиналарын қолданудағы кен жұмыстары
Жыныстардың гидрокөлігі және үйінділерге топырақты гидравликалық түрде салу
Кен жұмыстарының режимі және күнтізбелік жоспары туралы түсінік
Кен машиналары туралы жалпы мәліметтер
Кен орындарын ашу тәсілдері
Көмір тіліктеріндегі (карьерлеріндегі) кен жұмыстарын жүргізудің типтік технологиялық схемалары
Көпшөмішті экскаваторларды қолданудағы кен жұмыстары
Қазу жүйесінің элементтері
Орлар және орларды үңгілеу тәсілдері
Терең тіліктердің (карьерлердің) тоқырау аймақтарын желдету тәсілдері
Тілік (карьер) элементтері және негізгі кен-техникалық түсініктер
Тілікті (карьерді) салудың және пайдаланудың негізгі кезеңдері
Тіліктің (карьердің) өндірістік қуаттылығы
Тіліктің (карьердің) тереңдігі және техникалық шекаралары
Үйінді жұмыстарын механикаландыру
Үйінділерді қайта өңдеу тәсілдері
Үйінділеу жәйлі жалпы деректер. Үйінділер параметрлері