Тау-кен ісі

Тау-кен ісі

Ашық кен жұмыстары жайлы жалпы мәліметтер. Кемшіліктері мен артықшылықтары
Ашық тәсілмен қазылатын кен орындары жатысының жағдайлары
Тілік (карьер) элементтері және негізгі кен-техникалық түсініктер
Ашық тәсілмен пайдалы қазбаларды өндіру технологиялары туралы жалпы мәліметтер
Тілікті (карьерді) салудың және пайдаланудың негізгі кезеңдері
Ашық қазу тәсілі экономикасының негіздері. Тіліктердегі (карьерлердегі) қауіпсіздік техникасының негізгі ережелері
Кен машиналары туралы жалпы мәліметтер
Жер асты кен қазбаларын үңгілеу туралы жалпы мәліметтер
Бір шөмішті экскаваторларды қолданудағы кен жұмыстары
Көпшөмішті экскаваторларды қолданудағы кен жұмыстары
Бір шөмішті тиегіштерді қолданудағы кен жұмыстары
Жер қазу-көлікті және шнекті-бұрғылау машиналарын қолданудағы кен жұмыстары
Тіліктің (карьердің) тереңдігі және техникалық шекаралары
Тіліктің (карьердің) өндірістік қуаттылығы
Кен жұмыстарының режимі және күнтізбелік жоспары туралы түсінік
Орлар және орларды үңгілеу тәсілдері
Кен орындарын ашу тәсілдері
Үйінділеу жәйлі жалпы деректер. Үйінділер параметрлері
Үйінді жұмыстарын механикаландыру
Үйінділерді қайта өңдеу тәсілдері
Терең тіліктердің (карьерлердің) тоқырау аймақтарын желдету тәсілдері
Қазу жүйесінің элементтері
Ашық игеру (қазу) жүйелері
Көмір тіліктеріндегі (карьерлеріндегі) кен жұмыстарын жүргізудің типтік технологиялық схемалары
Гидромеханикаландыру процестерінің мәні және оның қолданылу аймағы
Гидромеханикаландыру кезіндегі қазу сұлбасы. Жыныстарды өндіру
Гидроқондырғыларды сумен жабдықтау
Жыныстардың гидрокөлігі және үйінділерге топырақты гидравликалық түрде салу