Тау-кен ісі

Тау-кен ісі- Bilimland.kz

Жарылыс жұмыстарының технологиясы мен қауіпсіздігі

Бұрғылау-жару жұмыстарының даму тарихы және маңызы
Кен жыныстарының физика-механикалық қасиеттері және жіктелуі
Теспелерді бұрғылау тәсілдері
Ұңғымаларды бұрғылау тәсілдері
Жарылыс теориясының негіздері және өнеркәсіптік жарылғыш заттардың дүмпүтуі
Жарылыс теориясының негіздері және өнеркәсіптік жарылғыш заттардың қасиеттері
Жарылғыш заттардың тиімділігін және сапасын бағалау әдістері
Жарылғыш заттардың жіктелуі, жарылғыш заттарға қойылатын талаптар, негізгі компоненттер
Өнеркәсіптік жарылғыш заттар
Отпен жару
Электрлі жарылыс
Электрлі-отпен жару
Дүмпіткіш пілтемен жару
Жарылғыш заттарды және жарылыс құралдарын сақтау, тасымалдау, сынау және жою
Жарылыс заттардың оқтамдарын жеке және сериялы жару кезіндегі жыныстардың бұзылу процесі
Оқтамдарды есептеудің жалпы қағидалары
Кен жыныстарын жарылыс арқылы ұсату дәрежесін реттеу әдістері
Ұңғымалық оқтамдар әдісі
Теспелік оқтамдар әдісі
Қазандық оқтамдар әдісі
Камералық оқтамдар әдісі
Өлшемі үлкен кесектерді қайта ұсату
Жарылыс жұмыстарын механикаландыру
Бұрғылау-жару жұмыстарын ұйымдастыру
Бұрғылау-жару жұмыстарын жобалаудың негізгі ережелері, сапаны бақылау және жарылыстың экономикалық тиімділігі
Жарушының жұмысын ұйымдастыру
Бұзу әдістерінің жіктелуі
Қондырғылардың қысқаша сипаттамасы