Тау-кен ісі

Тау-кен ісі - Bilimland.kz
Жарылыс жұмыстарының технологиясы мен қауіпсіздігі
Бұзу әдістерінің жіктелуі
Бұрғылау-жару жұмыстарын жобалаудың негізгі ережелері, сапаны бақылау және жарылыстың экономикалық тиімділігі
Бұрғылау-жару жұмыстарын ұйымдастыру
Бұрғылау-жару жұмыстарының даму тарихы және маңызы
Дүмпіткіш пілтемен жару
Жарушының жұмысын ұйымдастыру
Жарылғыш заттарды және жарылыс құралдарын сақтау, тасымалдау, сынау және жою
Жарылғыш заттардың жіктелуі, жарылғыш заттарға қойылатын талаптар, негізгі компоненттер
Жарылғыш заттардың тиімділігін және сапасын бағалау әдістері
Жарылыс жұмыстарын механикаландыру
Жарылыс заттардың оқтамдарын жеке және сериялы жару кезіндегі жыныстардың бұзылу процесі
Жарылыс теориясының негіздері және өнеркәсіптік жарылғыш заттардың дүмпүтуі
Жарылыс теориясының негіздері және өнеркәсіптік жарылғыш заттардың қасиеттері
Камералық оқтамдар әдісі
Кен жыныстарын жарылыс арқылы ұсату дәрежесін реттеу әдістері
Кен жыныстарының физика-механикалық қасиеттері және жіктелуі
Қазандық оқтамдар әдісі
Қондырғылардың қысқаша сипаттамасы
Оқтамдарды есептеудің жалпы қағидалары
Отпен жару
Өлшемі үлкен кесектерді қайта ұсату
Өнеркәсіптік жарылғыш заттар
Теспелерді бұрғылау тәсілдері
Теспелік оқтамдар әдісі
Ұңғымаларды бұрғылау тәсілдері
Ұңғымалық оқтамдар әдісі
Электрлі жарылыс
Электрлі-отпен жару