Тау-кен кәсібі

Тау-кен кәсібі - Bilimland.kz
Жарылыс жұмыстарының технологиясы мен қауіпсіздігі
Бұзу әдістерінің жіктелуі
Бұрғылау-жару жұмыстарын жобалаудың негізгі ережелері, сапаны бақылау және жарылыстың экономикалық тиімділігі
Бұрғылау-жару жұмыстарын ұйымдастыру
Бұрғылау-жару жұмыстарының даму тарихы және маңызы
Дүмпіткіш пілтемен жару
Жарушының жұмысын ұйымдастыру
Жарылыс жұмыстарын механикаландыру
Жарылыс заттардың оқтамдарын жеке және сериялы жару кезіндегі жыныстардың бұзылу процесі
Жарылыс теориясының негіздері және өнеркәсіптік жарылғыш заттардың дүмпүтуі
Жарылыс теориясының негіздері және өнеркәсіптік жарылғыш заттардың қасиеттері
Жарылғыш заттарды және жарылыс құралдарын сақтау, тасымалдау, сынау және жою
Жарылғыш заттардың жіктелуі, жарылғыш заттарға қойылатын талаптар, негізгі компоненттер
Жарылғыш заттардың тиімділігін және сапасын бағалау әдістері
Камералық оқтамдар әдісі
Кен жыныстарын жарылыс арқылы ұсату дәрежесін реттеу әдістері
Кен жыныстарының физика-механикалық қасиеттері және жіктелуі
Отпен жару
Оқтамдарды есептеудің жалпы қағидалары
Теспелік оқтамдар әдісі
Теспелерді бұрғылау тәсілдері
Электрлі жарылыс
Электрлі-отпен жару
Қазандық оқтамдар әдісі
Қондырғылардың қысқаша сипаттамасы
Ұңғымаларды бұрғылау тәсілдері
Ұңғымалық оқтамдар әдісі
Өлшемі үлкен кесектерді қайта ұсату
Өнеркәсіптік жарылғыш заттар