BilimLand
BilimLand BilimLand

Алгебра

Разделы
Үлестер. Жай бөлшектер
Ондық бөлшектер
Бірмүшелер және көпмүшелер
Қысқаша көбейту формулалары
Квадрат теңдеулер
Теңдеулер жүйелері
Теңсіздіктер
Теңдеулер мен теңсіздіктер
Арифметикалық прогрессия
Геометриялық прогрессия
Сандар тізбегі
Функция ұғымы және оның берілу тәсілдері
Функция шегі, функция үзіліссіздігі
Туынды
Туындыны функцияны зерттеуге қолдану
Қарапайым геометриялық фигуралар және олардың негізгі қасиеттері
Үшбұрыш
Шеңбер
Төртбұрыштар
Координаталар жүйесі және жазықтықтағы векторлар
Планиметрия
Кеңістіктегі параллельдік
Кеңістіктегі перпендикулярлық
Кеңістіктегі координаталар мен векторлар
Көпжақтар
Айналу денелері
Стереометрия аксиомалары