BilimLand
BilimLand BilimLand
Әртүрлі пәндерді тиімді оқытуға арналған жүз мыңға жуық мультимедиалық сабақ
Курстар
Тегін сабақтар
Тегін сабақтар Курсқа өту
Сабақты бастау
Алгоритм түрлері
Сабақты бастау
Асан қайғы. Бұл заманда не ғаріп?
Сабақты бастау
Ыбырай Алтынсарин. Атымтай Жомарт
Сабақты бастау
Ыбырай Алтынсарин. «Дүние қалай етсең табылады?» әңгімесі
Сабақты бастау
Жүсіпбек Аймауытов. «Әнші» әңгімесі
Сабақты бастау
Алгоритм және атқарушы ұғымы
Сабақты бастау
Ақпарат тасымалдаушылар
Сабақты бастау
Ақпарат түрлері
Көктем
Жаз
Күз
Қыс
Көктем
Жаз
Күз
Қыс
Тілді дамыту
Қарым-қатынас дағдылары
Сөздер, дыбыстар және еліктеуіш сөздер
Ойындар мен жаттығулар
Бағалау
Лингвистикалық және есту дағдылары
Моторикалық дағдылар
Көру арқылы қабылдау
Математикалық дағдылар
1. Локомоторлы жаттығулар
2. Есту жаттығулары
3. Ауызша және сазды жаттығулар
4. Құралдар
1-қадам
2-қадам
1. 0-ден 5-ке дейінгі сандар
2. Қосу және азайту
3. 6-дан 9-ға дейінгі сандар аралығында қосу және азайту
4. 10-нан 16-ға дейінгі сандар
5. 17-ден 20-ға дейінгі сандар аралығында қосу және азайту
6. 0 мен 20 сандар аралығында косу және азайту
1. Қайталау және қолдану
2. Онға дейінгі сандардың қосындысы
3. Оннан үлкен сандардан сандарды азайту
4. Фигуралар мен өлшемдер
5. 0-ден 100-ге дейінгі сандар
6. Уақыт
7. 0 мен 100 сандар аралығында қосу мен азайту
1. Қосудың жазбаша тәсілі
2. Баған түрінде азайту
3. Көбейту
4. 0-ден 1000-ға дейінгі сандарды қосу және азайту
5. Уақыт
1. 2-ден 9-ға дейінгі көбейту кестесі
2. Қайталау
3. Геометрия
4. Өлшеу және бағалау
1. Баған түрінде көбейту
2. Бөлу
3. 0-ден 9999-ға дейінгі сандар
4. Өлшемдер
5. Қайталау
6. Жай және ондық бөлшектер
7. Қосу және азайту
8. Геометрия
9. Қайталау және қосымша
1 Тарау
2 Тарау
3 Тарау
4 Тарау
5 Тарау
6 Тарау
7 Тарау
8 Тарау
9 Тарау
10 Тарау
11 Тарау
12 Тарау
Сөздік
Әдебиеттер тізімі
1 Тарау
2 Тарау
3 Тарау
4 Тарау
5 Тарау
6 Тарау
7 Тарау
8 Тарау
9 Тарау
10 Тарау
11 Тарау
12 Тарау
13 Тарау
14 Тарау
Сөздік
Әдебиеттер тізімі
1 Тарау
2 Тарау
3 Тарау
4 Тарау
5 Тарау
6 Тарау
7 Тарау
8 Тарау
9 Тарау
10 Тарау
Сөздік
Әдебиеттер тізімі
Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
Year 5
Year 6
Year 7
Year 8
Year 9
Year 10
Year 11
Year 12
Elementary level. Grammar
Elementary level. Listening
Elementary level. Vocabulary
Intermediate level. Grammar
Intermediate level. Listening
Intermediate level. Vocabulary
Advanced level. Grammar
Advanced level. Listening
Advanced level. Vocabulary
4-7 жас
7-10 жас
10-14 жас
14-16 жас
16 жас + (А1-А2 деңгейі)
16 жас + (В1-В2 деңгейі)
16 жас + (С1-С2 деңгейі)
Іскерлік ағылшын тілінің негіздері
1. A Bordeaux !
2. La grammaire c'est facile !
1. Souvenirs d'été
2. La grammaire c'est facile !
1. Rentrée scolaire
2. La grammaire c'est facile !
3. Prononciation
4. Jeu
1. A la maison
2. La grammaire c'est facile !
1. Bordeaux.fr
2. La grammaire c'est facile !
1. A coeur ouvert
2. La grammaire c'est facile !
3. Prononciation
4. Jeu
1. Ça te plaît
2. La grammaire c'est facile !
1. Spécial fêtes
2. La grammaire c'est facile !
1. Question de style
2. La grammaire c'est facile !
3. Prononciation
4. Jeu
1. Raconte !
2. La grammaire c'est facile !
1. Allô docteur !
2. La grammaire c'est facile !
1. Au fil des jours
2. La grammaire c'est facile !
3. Prononciation
4. Jeu
1. Quelle journée !
2. La grammaire c'est facile !
1. Au quotidien
2. La grammaire c'est facile !
1. Parlons sorties
2. La grammaire c'est facile !
3. Prononciation
4. Jeu
1. Aux magasins !
2. La grammaire c'est facile !
1. A table !
2. La grammaire c'est facile !
1. Echanges
2. La grammaire c'est facile !
3. Prononciation
4. Jeu
1. Infos voyage
2. La grammaire c'est facile !
1. Destination Paris
2. La grammaire c'est facile !
1. Et l'avenir
2. La grammaire c'est facile !
3. Prononciation
4. Jeu
1. Week-end
2. La grammaire c'est facile !
1. En route
2. La grammaire c'est facile !
1. Adieu !
2. La grammaire c'est facile !
3. Prononciation
4. Jeu
5. Vocabulaire
6. Copyright notice
1. Fin de l'année
2. La grammaire c'est facile !
3. Vocabulaire
4. Jeux
5. Copyright notice
1. Activités d'été
2. La grammaire c'est facile !
3. Vocabulaire
4. Jeux
5. Copyright notice
1. www.ich.de
2. Grammatik auf einen Blick
1. Geschmackssache
1. Reset
2. Grammatik auf einen Blick
1. Meine Homepage
2. Grammatik auf einen Blick
1. Spitzenleistungen
1. Nach Mitternacht
2. Grammatik auf einen Blick
1. Mies oder topfit
2. Grammatik auf einen Blick
1. Berührung
1. Online
2. Grammatik auf einen Blick
1. Winterfrische
2. Grammatik auf einen Blick
1. Feste
1. Herzblatt
2. Grammatik auf einen Blick
1. Ideale und Idole
2. Grammatik auf einen Blick
1. Rollenspiele
1. Krach
2. Grammatik auf einen Blick
1. Typisch
2. Grammatik auf einen Blick
1. Berühmt
1. Frust oder Lust
2. Grammatik auf einen Blick
1. Multikulti
2. Grammatik auf einen Blick
3. Vokabeltrainer
4. Spieler gesucht!
5. Copyright notice
1. Selbstgefühl
2. Vokabeltrainer
3. Spieler gesucht!
4. Copyright notice
1. Überflüssig
2. Grammatik auf einen Blick
3. Vokabeltrainer
4. Spieler gesucht!
5. Copyright notice
Натурал сандар
Бүтін сандар
Үлестер. Жай бөлшектер
Ондық бөлшектер
Нақты сандар
Бірмүшелер және көпмүшелер
Қысқаша көбейту формулалары
Квадрат теңдеулер
Теңдеулер жүйелері
Теңсіздіктер
Теңдеулер мен теңсіздіктер
Рационал функциялар
Иррационал функциялар
Тригонометрия
Арифметикалық прогрессия
Геометриялық прогрессия
Сандар тізбегі
Логика элементтері
Мәселе есептер
Комбинаторика. Ықтималдықтар теориясының элементтері
Функция ұғымы және оның берілу тәсілдері
Функция шегі, функция үзіліссіздігі
Туынды
Туындыны функцияны зерттеуге қолдану
Алғашқы функция және интеграл
Көрсеткіштік және логарифмдік функциялар
Комплекс сандар
Қарапайым геометриялық фигуралар және олардың негізгі қасиеттері
Үшбұрыш
Шеңбер
Төртбұрыштар
Координаталар жүйесі және жазықтықтағы векторлар
Планиметрия
Кеңістіктегі параллельдік
Кеңістіктегі перпендикулярлық
Кеңістіктегі координаталар мен векторлар
Көпжақтар
Айналу денелері
Стереометрия аксиомалары
Кіріспе
Заттар
Қозғалыс
Масса және күш
Қысым
Энергия
Электродинамика негізі
Кинематика
Динамика
Салыстырмалылық теориясы
Тербелістер
Толқындар
Молекулалық-кинетикалық теория негізі
Термодинамика
Газ және сұйық, қатты денелердің қасиеттері
Электростатика
Тұрақты электр тогы
Магнит өрісі
Электромагниттік индукция
Айнымалы электр тогы
Әртүрлі ортадағы электр тогы
Электромагниттік толқындар
Электромагниттік тербелістер
Оптика
Жарық кванты
Атомдық физика
Атом ядросының физикасы
Бастапқы химиялық түсініктер
Атомдар мен молекулар
Негізгі заңдар
Химиялық байланыстың түрлері
Химиялық термодинамика
Химиялық кинетика
Химиялық тепе-теңдік
Аналитикалық химия
Химия және қоршаған орта
Зертханалық әдістер
Периодтық кесте
Металдар
Бейметалдар
Бейорганикалық қосылыстар
Көмірсутектердің функционалдық туындылары
Табиғи көмірсутектер, оларды өңдеу
Органикалық химияның негізгі тараулары
Спирттер және фенолдар
Карбонил тобы бар қосылыстар
Көмірсулар
Азотты органикалық қосылыстар
Полимерлер
Тағам және дәрілер
Зертханалық әдістер
Спектроскопия
Аңыз әңгімелер, шешендік сөздер
Әдеби ертегілер
Әпсаналар. Діни әңгімелер
Ертегілер
Поэзия
Проза
Шет ел әдебиеті
Абайдың қара сөздері
Поэзия
Проза
Халық ауыз әдебиеті
Шет ел әдебиеті
Поэзия
Проза
Халық ауыз әдебиеті
Шет ел әдебиеті
Абайдың қара сөздері
Біздің заманымызға дейінгі аңыз-жырлар
Драма
Поэзия
Проза
Шет ел әдебиеті
XV-XVIII ғғ. жыраулар поэзиясы
Поэзия
Проза
Халық ауыз әдебиеті
Шет ел әдебиеті
Абайдың қара сөздері
Зерттеу - очерктер
Поэзия
Проза
Драма
Поэзия
Проза
Ботаника
Бактериялар мен вирустар
Өсімдік ұлпалары мен мүшелері
Өсімдіктердің әртүрлілігі
Жануарлардың классификациясы
Құрттардың түрлері: жалпақ, жұмыр, буылтық құрттар
Былқылдақ денелілер типі
Буынаяқтылар типі
Хордалылар типі
Классүсті балықтар
Қосмекенділер класы
Бауырымен жорғалаушылар класы
Құстар класы
Сүтқоректілер класы
Табиғи одақтар
Адам ағзасының жалпы көрінісі
Жүйке жүйесі
Эндокриндік жүйе
Сезім мүшелері
Тірек-қимыл жүйелері
Иммунитет
Ағзаның ішкі ортасы
Жүрек-қан тамыры жүйесі
Тыныс алу жүйесі
Ас қорыту
Зат алмасу
Зәр шығару
Тері және жылу реттеушілік
Ағзаның жеке дамуы
Мінез-құлық және психика
Жасушаның химиялық құрамы
Жасушаның құрылымы мен атқаратын қызметі
Жасушаны энергиямен қамтамасыз ету
Тұқым қуалау ақпараттары және оның жасушада жүзеге асуы
Өздігінен көбею – тіршілік иелерінің ортақ сипаты
Ағзаның жеке дамуы
Тұқымқуалаушылық заңдылықтары
Тұқымқуалаушылықтың негізгі заңдылықтары
Өзгергіштіктің негізгі заңдылықтары
Қазіргі замандағы генетика
Генетика және сұрыптау
Эволюциялық идеялардың дамуы
Эволюциялық үдерістің механизмдері
Жердегі тiршiлiктің пайда болуы
Жердегі тіршіліктің дамуы
Экожүйелер
Биосфера
Биология – тіршілік туралы ғылым
Ағзалардың біркелкілігі мен алуан түрлілігі
Қоршаған ортадағы ағзалар
Табиғатты қорғау
Адамның қоршаған ортаға әсері
Адам және оны қоршаған орта
Биология негіздері
Жердегі тіршілік тарихы
Жердегі тіршілік
Омыртқасыздар әлемінде
Өркениет аурулары
Сезім және репродукция
Адам денесінің құрылысы
Ауырған кезде
Ата-ана болардың алдында
Жердегі тіршілік
5-сынып
6-сынып
7-cынып
8-сынып
9-сынып
Тарихтың мақсаты
Менің жеке тарихым
Тарихтағы уақыт түсінігі
Адамға дейінгі тарих
Ежелгі қоғамдағы өмір
Антикалық мұра
Орта ғасырлар
Европада ғылымның дамуы
Түркі халықтары
XI-XV ғасырдағы Орта Азия
Осы заман
Қазіргі уақыт
Ежелгі Мысыр
Ежелгі Грекия
Рим республикасы
Ежелгі Рим
Византия
Франктер мемлекеті. Саксон әулеті
Арабтар мен ислам әлемі
Орта ғасырлардағы күнделікті өмір
Кіріспе. Географиялық карта
Жер – күн жүйесіндегі бірегей планета
Атмосфера
Гидросфера
Литосфера және жер қабығы
Дүниежүзі халқы
Ауылшаруашылық
Өнеркәсіп
Көрсетілетін қызметтер аясы
Даму
Африка
Америка
Антарктида
Аустралия мен Мұхиттық аралдар
Еуразия
Еуропа
Географиялық зоналар
Жер – біздің ортақ үйіміз
Қазақстан әлем картасында
Қазақстан аумағының зерттелу тарихы
Қазақстан табиғатының физикалық-географиялық сипаттамасы
Ерекше қорғалатын аумақтар
Қазақстанның экономикалық-географиялық сипаттамасы
Қазақстан халқы
Экономика және өнеркәсіп
Қазақстанның ірі географиялық аудандары
Табиғаттану
Жер және ғалам
Жер ғаламшары
Денелер мен заттар
Табиғи құбылыстардың әралуандығы
Биоаймақ – өмір өрісі
Экология
Жер бедерінің негізгі түрлері және олардың дамуы
Климат пен табиғи ландшафтар
Адам ағзасы және оның күтімі
Адам денесінің құрылысы
Адамның сезім мүшелері
Аурулар
Өсімдіктер мен жануарлардың алуан түрлілігі
Жануарлардың тіршілігі
Тірі организмдер және оларды қоршаған орта
Қазақстанның өсімдіктер мен жануарлар әлемі
Табиғатты қорғау
Картография
Денелер. Заттар. Құбылыстар
Ауа. Су. Күн райы
Топырақ
Пайдалы қазбалар
Жер және ғарыш
5-сынып
6-сынып
7-сынып
8-сынып
9-сынып
10-сынып
11-сынып
Физика
Математика
Химия
Биология
География
Қазақ тілі
Қазақ әдебиеті
Математика
Ағылшын тілі
Химия
Қазақстан тарихы
Физика
Биология
География
Дүниетану
Музыка
Өзін-өзі тану
Технология
Бастауыш мектеп
Биология
География
Физика және астрономия
Химия
Тарих
Информатика
Әйгілі есімдер
Сынып сағаты тақырыптары
Танымдық фильмдер
Білгір
5 минут арасында
Ұлы адамдар
ҰБТ/ТКТ-ға дайындық
Бастауыш мектеп
Геология негіздері
Гидрогеология
Кен механикасы
Тау-кен кәсібі
Кен машиналары мен кешендері
Карьерлік көлік
Геодезия және маркшейдер ісі негіздері
Еңбекті қорғау
Жарылыс жұмыстарының технологиясы мен қауіпсіздігі
Кен кәсіпорындарындағы электр жабдықтары мен электр қуатын жеткізу
Архитектура
Құрылыс құрылымдарының есептеу негiздері
Құрылыс машиналары және кіші механизацияның құралдары
Құрылыс-жинақтау өндірісін ұйымдастыру және технологиясы
Ғимараттың техникалық қолданылуы және ұйымдастыруы
Құрылыс машиналары және кіші механизацияның құралдары
Древнерусская литература
Русская народная сказка
Русский народный эпос
Гоголь Николай Васильевич
Бунин Иван Алексеевич
Максим Горький
Карамзин Николай Михайлович
Крылов Иван Андреевич
Куприн Александр Иванович
Лермонтов Михаил Юрьевич
Майков Аполлон Николаевич
Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович
Некрасов Николай Алексеевич
Пушкин Александр Сергеевич
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович
Толстой Лев Николаевич
Тургенев Иван Сергеевич
Тютчев Фёдор Иванович
Фет Афанасий Афанасьевич
Чехов Антон Павлович
Ахматова Анна Андреевна
Бальмонт Константин Дмитриевич
Блок Александр Александрович
Бунин Иван Алексеевич
Гумилев Николай Степанович
Есенин Сергей Александрович
Маяковский Владимир Владимирович
Пастернак Борис Леонидович
Игорь Северянин
Велимир Хлебников
Цветаева Марина Ивановна
Саша Черный
Бианки Виталий Валентинович
Бродский Иосиф Александрович
Булгаков Михаил Афанасьевич
Бунин Иван Алексеевич
Максим Горький
Драгунский Виктор Юзефович
Житков Борис Степанович
Заболоцкий Николай Алексеевич
Заходер Борис Владимирович
Зощенко Михаил Михайлович
Исаковский Михаил Васильевич
Кедрин Дмитрий Борисович
Козлов Сергей Григорьевич
Кочетков Александр Сергеевич
Куприн Александр Иванович
Кургузов Олег Флавьевич
Николай Ламм
Маршак Самуил Яковлевич
Матвеева Новелла Николаевна
Мориц Юнна Петровна
Набоков Владимир Владимирович
Носов Николай Николаевич
Пастернак Борис Леонидович
Паустовский Константин Георгиевич
Пивоварова Ирина Михайловна
Платонов Андрей Платонович
Пришвин Михаил Михайлович
Сапгир Генрих Вениаминович
Сеф Роман Семёнович
Тим Собакин
Твардовский Александр Трифонович
Токмакова Ирина Петровна
Даниил Хармс
Петрушевская Людмила Стефановна
Ганс Христиан Андерсен
Якоб и Вильгельм Гримм
Ёса Бусон
Редьярд Киплинг
Кобаяси Исса
Льюис Кэрролл
Жан де Лафонтен
Мацуо Басё
Мукаи Кёрай
Лилиан Мур
О.Генри
Шарль Перро
Эдмон Ростан
Такари Кикаку
Марк Твен
Тиё-ни
Юлиан Тувим
Эзоп
Арабские сказки
Нанайская сказка
Twig-Bilim.kz
Бізді бағалаған беделді мекемелер
Біздің артықшылықтарымыз
Блог
Сайтты пайдалану видеонұсқаулықтары