Алгебра

7-сынып
7-сынып
4.9

Алгебра есептеулерді қысқа және жылдам орындау үшін символдар қолдануды үйретеді. Санның натурал көрсеткішті дәрежесін есептеуді меңгерген соң өте...

8-сынып
8-сынып
4.8

Сен бұл кезеңде иррационал деп аталатын жаңа сандарды меңгересің. Радикал ұғымын біліп қана қоймай көп жылдар бойы саған көмекші болатын  және...

9-сынып
9-сынып
4.9

Күнделікті өмірде кездесетін барлық санмен таныстың, енді біз олардың арасындағы  «прогрессиялар» деп аталатын заңдылықтарды және...

10-сынып
10-сынып
4.4

Бұл кезеңде функцияларды меңгеруді жалғастырасың және оларға синус, косинус, тангенс және котангенс бұрыштық аргументінің функциялары қосылады. Сон...

11-сынып
11-сынып
4.4

Бұл бөлімде экспонента және логарифм ұғымдарымен танысасың, функция туралы біліміңді көрсеткіштік және логарифмдік функциялармен толықтырасың. 10-с...