Виртуалды зертхана

Физика
"Шытырман" ойыны
Абсолют қара дененің спектрі
Айналу моменті
Айнымалы қозғалыс
Альфа-ыдырау
Архимед заңы
Атом құрылысы
Бірөлшемді кеңістіктегі күштер
Батарея кернеуі
Батарея-резистор тізбегі
Бета-ыдырау
Генераторлар. Трансформаторлар
Геометриялық оптика
Гидростатикалық қысым
Гравитация және орбиталар
Гук заңы
Гук заңы және серіппелі маятниктің тербелісін зерттеу
Дененің орын ауыстыруын анықтау
Диффузия. Дене температурасының молекулалар жылдамдығына тәуелділігі
Дыбыс
Дэвисон және Джермер тәжірибесі: электрондар дифракциясы
Екіөлшемді кеңістіктегі қозғалыс
Жазықтықтағы материалдық нүктенің қозғалысын зерттеу
Жартылай өткізгіштер
Жарық кванттары. Толқындық функция
Жарықтың кванттық және корпускулалық-толқындық табиғаты
Жарықтың сынуы
Заряд және өріс
Зарядтар және өрістер
Кванттық оптика
Кері итеруші күш
Конденсаторды зерттеу
Загрузить ещё