Виртуалды зертхана

Физика

"Шытырман" ойыны
Сұйықтықтағы және ағыстағы қысым
Гравитация және орбиталар
Конденсаторды зерттеу
Тізбек құруды үйрену және оны зерттеу
Электр өрісі
Электр өрісіндегі хоккей
Радиотолқындар мен электромагниттік өрістер
Статикалық зарядтау. Тізбекті тұйықтау
Батарея-резистор тізбегі
Батарея кернеуі
Микротолқындар қасиеттерін зерттеу
Жарықтың сынуы
Толқындар
Электрлік-магниттік толқындар түрлерінің түрлі газ молекулаларына әсерін зерттеу
Сыртқы фотоэлектрлік эффект
Толқын интерференциясы
Тартылыс күші
Күш және қозғалыс негіздері
Жазықтықтағы материалдық нүктенің қозғалысын зерттеу
Радиоактивтілік бойынша жасты анықтау
Күш және қозғалыс
Дененің орын ауыстыруын анықтау
Көлбеу жазықтық
Өткізгіштік
Лазерлер
Жарық кванттары. Толқындық функция
Резерфорд тәжірбиесі
Жартылай өткізгіштер
Дыбыс
Резонанс
Электромагниттік толқындар
Архимед заңы
Меншікті жиілік
Толқындық қозғалыс
Заряд және өріс
Фарадей заңы
Ом заңы
Өткізгіштің кедергісі
Геометриялық оптика
Тепе-теңдік
Бірөлшемді кеңістіктегі күштер
Екіөлшемді кеңістіктегі қозғалыс
Соқтығысулар құбылысын зерттеу
Диффузия. Дене температурасының молекулалар жылдамдығына тәуелділігі
Ұшатын аппарат мысалында Айдың гравитациялық өрісіндегі ғарыштық объекттің қозғалысын зерттеу
Абсолют қара дененің спектрі
Шарлар және статикалық зарядтар
Электр ажыратқыштың жұмыс істеу принципі
Молекулалар және жарық спектрі
Кері итеруші күш
Гидростатикалық қысым
Үйкеліс
Маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау
Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дене қозғалысы
Өткізгіштік зона
Жарықтың кванттық және корпускулалық-толқындық табиғаты
Молекулалық мотор
Тербелістен туындаған механикалық толқындар
Энергетикалық скейт-парк
Гук заңы және серіппелі маятниктің тербелісін зерттеу
Нейрон
Альфа-ыдырау
Шарлар және көтергіш күш
Бета-ыдырау
Дэвисон және Джермер тәжірибесі: электрондар дифракциясы
Потенциалдық шұңқырлар және коволенттік байланыстар
Энергетикалық скейт алаңы
Механикалық энергияның сақталу заңы
Тартылыс күші зертханасы
Айналу моменті
Магниттік құбылыстар
Электрлік-магниттік құбылыстарды зерттеу
Қысым және сұйықтықтар
Генераторлар. Трансформаторлар
Айнымалы қозғалыс
Кванттық оптика
Фарадейдің электромагнитті зертханасы
Оптикалық пинцеттер және олардың қолданылуы
Штерн-Герлах тәжірибесі
Атом құрылысы
Гук заңы
Түстерді ажырату
Нейрон
Гравитация және орбиталар
Конденсаторлардың сыйымдылығы: негізі
Тұрақты токтың электр тізбегі
Тұрақты токтың электр тізбегі: Виртуалды зертхана
Серіппеде ілінген дене
Энергия пішіндері мен өзгерулері
Кулон заңы
Серіппелі маятник: Негіздері