Химия

Химия - Bilimland.kz
Бастапқы химиялық түсініктер
Авогадро заңы. Идеал газ күйінің теңдеуі
Валенттілік
Газ заңдары (1)
Газ заңдары (2)
Газдардың салыстырмалы тығыздығы
Диффузия және еру
Зат массасының сақталу заңы және зат құрамының тұрақтылық заңы
Зат мөлшерінің практикалық маңызы
Заттардың агрегаттық күйлері
Заттың агрегаттық күйлерінің өзгеруі
Қоспаларды бөлу
Қыздыру мен суыту кезіндегі физикалық өзгерістер
Материяның негізгі қасиеттері
Моль
Мольдік масса ұғымы
Салыстырмалы атомдық масса
Салыстырмалы молекулалық масса
Таза заттар және қоспалар
Фазалық ауысулар
Физикалық және химиялық өзгерістер
Химия − жаратылыстану ғылымы
Химиялық қосылыстар
Химиялық реакция теңдеулері бойынша есептеулер
Химиялық реакция теңдеулерін теңестіру
Химиялық реакциялардың түрлері
Химиялық теңдеулер
Химиялық элементтер және олардың таңбалары
Эмпирикалық және молекулалық формулалар