Арендер

Бұл сабақты көру үшін сайтқа кіру керек
немесе

Сабаққа шолу

Сенің меңгеретінің

 • бензолдың құрамы мен құрылысы;
 • делокализдену және резонанс түсінігі;
 • арендердің резонанстық тұрақталу энергиясын анықтау;
 • кейбір полициклдік ароматтық көмірсутектердің және бензолдың алкильді туындыларының құрылымы мен атаулары;
 • ароматтық органикалық қосылыстар.

Сенің білетінің

 • алкандар мен алкендердің құрылымы мен қасиеттері;
 • С = С байланысы бойынша қосылу реакциясы ұғымы;
 • органикалық қосылыстардың құрылымдық және молекулалық формулалары;
 • байланыс энергиясы мен жану жылуы ұғымдары;
 • органикалық қосылыстардың құрылымдық изомерия құбылысы.

Сабақтың мазмұны

 • Бензол молекуласының құрылысы
 • Бензол құрылымы жайлы заманауи теориялар
 • Бензолдың резонанстық құрылымы
 • Бензол гомологтары және олардың қасиеттері
 • Тест
Қате туралы хабарландыру