Құрамында арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенсы бар тригонометриялық өрнектерді түрлендіру

Бұл сабақты көру үшін сайтқа кіру керек
немесе

Сабаққа шолу

Сенің меңгеретінің

  • аркфункцияның көмегімен тригонометриялық функцияның мәнін анықтау әдісі.

Сенің білетінің

  • санның арксинусы түсінігі;
  • санның арккосинусы түсінігі;
  • санның арктангенсі түсінігі;
  • санның арккотангенсі түсінігі.

Сабақтың мазмұны

  • Құрамында арксинус, арккосинус бар тригонометриялық өрнектерді түрлендіру
  • Құрамында арктангенс, арккотангенс бар тригонометриялық өрнектерді түрлендіру
  • Тест
Қате туралы хабарландыру