Физика

Телегенова Қайыржамал
Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Шалдай ауылы, Шалдай жалпы орта білім беретін орта мектеп
4368
ҰБТ тесттері
Тақырыбы:
Физика

1. Жаяу адам 20 секундта 25 м, келесі 40 секундта 55 м, сонаң соң тағы да 30 секундта 40 м жол жүрді. Адамның осы жолдағы орташа жылдамдығы:

    A) 1,3 м/с

    B) 3,83 м/с

    C) 1,27 м/с

    D) 1300 м/с

    E) 5,3 м/с

2. Массасы 300 білеушенің өлшемі  15 •5 • 5 см. Білеуше жасалған заттың тығыздығы:

 A)  1000 (frac{кг}{м^3})

 B) 2000 (frac{кг}{м^3})

   C) 3000 (frac{кг}{м^3})

   D) 4000 (frac{кг}{м^3})

   E) 5000 (frac{кг}{м^3})

3. Ұзындығы - 2 м, ені - 150 см және биіктігі – 1800 мм бакты керосинмен толтыру үшін, өнімділігі минутына 20 кг болатын, насосты пайдаланатын болса, осы бакты толтыру уақыты ( ( ho_к = 800 frac{кг}{м^3})):

  A) 5,6 сағ

  B) 4,6 сағ

  C) 3,6 сағ

  D) 2,6 сағ

  E) 1,6 сағ

4.10 балдық дауыл желінің тосқауылға түсіретін қысымы 2100 Па. Ауданы 12 дм2 үй қабырғасына желдің түсіретін қысым күші:

    A) 5520 Н

    B) 4520 Н

    C) 3520 Н

    D) 2520 Н

    E) 1520 Н

5. Массасы 40 кг бала суда тұр. Егер бала денесінің су бетінен жоғары тұрған бөлігінің көлемі  2 дм3 болса, баланың бүкіл денесінің көлемі:

   A) 0,8 дм3

  B) 8 дм3 

  C) 18 дм3 

  D) 28 дм3 

  E) 38 дм3 

6. Массасы 10 кг тротил толық жанғанда   1,5 • 10 Дж энергия бөлінеді. Тротилдің меншікті жану жылуы:

  A) (1,5 cdot 10^7 frac{Дж}{кг})

  B) (2,5 cdot 10^7 frac{Дж}{кг})

  C) (3,5 cdot 10^7 frac{Дж}{кг})

 D) (4,5 cdot 10^7 frac{Дж}{кг})

     E) (5,5 cdot 10^7 frac{Дж}{кг})

7. Ауаның температурасы 20˚C шық нүктесі 10˚C ауаның салыстырмалы ылғалдылығы:

  A) 44 % 

  B) 54 % 

  C) 64 % 

  D) 74 %

  E) 84 %

8.  Керосинге батырылған А шар ( суретте көрсетілгендей)мен көлемі 9 мм3 В болат тозаң берілген. Шардың заряды 7 нКл, ал тозаңның заряды – 2,1 нКл. Шар мен тозаң тепе теңдік күйде болуы үшін, олардың арақашықтығы және  бұл тепе-теңдік түрі.

Сурет: Физика - 1                                                     

  A) 3 см 

  B) 2 см 

  C) 1 см 

  D) 4 см

  E) 5 см

9. Қуаты 55 кВт болатын «Волга» автокөлігі 1 кВт сағ-қа 0,31 кг бензин жұмсаса, оның қозғалтқышының пәк-і (бензиннің жану жылуы:  q = (4,6 cdot 10^7 frac{Дж}{кг}) ):

   A) 65 % 

  B) 55 % 

  C) 45 % 

  D) 35 %

  E) 25 %

10. Суреттегі берілген жылдамдықтардың  уақытқа тәуелді өзгеру графиктері бойынша (upsilon = upsilon(t)) теңдеулері:

Физика - 2

      A) (X_{I} = 10 frac{м}{с}, X_{II} = 20 - 4t)

   B) (X_{I} = 20 frac{м}{с}, X_{II} = 20 - 3t)

  C) (X_{I} = 30 frac{м}{с}, X_{II} = 20 - 4t)

  D) (X_{I} = 10 frac{м}{с}, X_{II} = 30 - 4t) 

   E) (X_{I} = 10 frac{м}{с}, X_{II} = 15 - 4t)

11. 60 Н күш денеге 1,5 м/с2 үдеу береді. Осы денеге 3 м/с2 үдеу беретін күші:

  A) 80 Н

  B) 90 Н

  C) 100 Н

  D) 110 Н

  E) 120 Н

12. Айнадай тегіс А шары (vec{upsilon_0}) жылдамдықпен қозғала отырып, дәл өзіндей бір- біріне жанасып тұрған В және С екі шармен бір мезгілде соқтығысады. (1-суретте көрсетілгендей) Шарлардың соқтығысын абсолют серпімді деп есептеп, олардың әрекеттесуінен кейінгі жылдамдықтары:

   Сурет1

 Физика - 3

  A) (u = frac{upsilon_0}{5})

  B) (u = frac{upsilon_0}{6})

 C) (u = frac{upsilon_0}{4})

     D) (u = frac{upsilon_0}{3})

     E) (u = frac{upsilon_0}{2})

13. Суреттегі график бойынша  тербелмелі қозғалыстың амплитудасы, периоды және жиілігі:

Физика - 4

       A) 5м; 5 с; 0,35 Гц.

   B) 4м; 4 с; 0,25 Гц.

   C) 3м; 3 с; 0,15 Гц.

   D) 2м; 2 с; 0,05 Гц.

   E) 1м; 1 с; 0,015 Гц.

14. Фотоэффектінің ұзын толқынды (қызыл шекарасы)  күміс үшін 0,26 мкм-ге тең болғандағы шығу жұмысы

   A) (approx 5,6 cdot 10^{-19} Дж)

   B) (approx 6,6 cdot 10^{-19} Дж)

   C) (approx 7,6 cdot 10^{-19} Дж)

   D) (approx 8,6 cdot 10^{-19} Дж)

   E) (approx 9,6 cdot 10^{-19} Дж)

15. Ыдыста гелийдің 2 молі  бар. Ыдыстағы гелийдің атом саны:

   A) 9 • 1023

   B) 10 • 1023

   C) 11 • 1023

   D) 12 • 1023

   E) 13 • 1023

16. Ауданы 100 см2 болатын цилиндр поршені астында 0˚C -тағы 28 г азот бар. Цилиндр 100˚C-қа дейін қыздырылады. Егер атмосфералық қысым 105 Па-ға тең болса, онда массасы 100 кг  поршень болатын биіктігі:

   A) 53 см 

   B) 12 см 

   C) 24 см 

   D) 34 см

   E) 42 см

17. Политроптық дене р, Vn = const заңы бойынша өтетін процессті айтады. Кез  келген политроптық  процестің жылусыйымдылығы тұрақты және мұнда газдың көлемі температурамен бірге T=aV2 заңы бойынша өзгереді. Политроптық процессте T1 температурадан T2-ға дейін қыздыру кезіндегі идеал газдың жұмысын анықтайтын өрнек

  A) (A= frac{mR(T_2 - T_1)}{2mu})

  B) (A= frac{m(T_2 - T_1)}{2mu})

  C) (A= frac{n(T_2 - T_1)}{2mu})

  D) (A= frac{mV(T_2 - T_1)}{2mu})

  E) (A= frac{V(T_2 - T_1)}{2mu})

18. Суреттегі тізбектің кедергілері R1 = 1,25 Ом, R2 = 1 Ом, R3 = 3 Ом, R4 = 7 Ом. Жалпы кернеуі 2,8 В болса, амперметрдің көрсетуі.

Суреттегідей сұлба берілген:

Физика - 5

   A) 0,7 А

   B) 1,8 А

   C) 2,8 А

   D) 3,7 А

   E) 4,8 А

19. Магнит өрісінде күшті магниттелетін заттар:

  A) парамагнетиктер

  B) өткізгіштер 

  C) ферромагнетиктер 

  D) диэлектриктер 

  E) диамагнетиктер

20. Дифракциялық тордан алынған жарық дифракциясының  бас максимумдардың орнын анықтайтын негізгі формула:

  A) (lambdasinphi = kd)

  B) (lambda tg phi = kd)

  C) (dsinphi = (2k+1)lambda)

  D) (dsin phi = klambda )

  E) (lambdasinphi = kfrac{lambda}{2})

Нұсқау: «Сізге бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар беріледі. Таңдаған жауапты жауап парағындағы берілген пәнге сәйкес орынға, дөңгелекшені толық бояу арқылы белгілеу қажет».

21. Салмағы 40 Н денені 120 см биіктікке көтеру кезіндегі істелінген жұмыс

A) 48 Дж

B) 58 Дж

C) 54 Дж

D) 44 Дж

E) 34 Дж

F) 24 Дж

G) 28 Дж

H) 38 Дж

22. Иіндіктің ұзын иініне 2,5 кН күш түсіріп,қысқа иініне бекітілген массасы 1 т жүкті көтереді. Жүк 0,8 м биіктікке көтерілгенде, иіндіктің күш түсірілген нүктесі 4 м төмен түсті. Иіндіктің пайдалы әсер коэффициенті:

A) 0,7

B) 70%

C) 0,8

D) 80 %

E)  0,6

F) 60 %

G) 0,9

H) 90 %

23. Материалдық нүктенің қозғалысы x = 20 + 2t – t2 теңдеуімен өрнектеледі. Оның массасын 2 кг деп алып, қозғалыс басталған соң 2 с және 5 с өткендегі импульстері және осы өзгерісті  туғызған күштің модулі мен бағыты:

 A) (-6frac{ кг cdot м}{с})

 B) (-4frac{ кг cdot м}{с})

 C) (-14frac{ кг cdot м}{с})

 D) (-4frac{ кг cdot м}{с})

 E) (-16frac{ кг cdot м}{с})

 F) (-5frac{ кг cdot м}{с})

 G) (-15frac{ кг cdot м}{с})

 H) (-7 Н)

24. Автомобиль жолдың бірінші бөлігін 30 км жерді 15 м/с жылдамдықпен жүріп өтті. Жолдың қалған бөлігін, 40 км жолды 1 сағатта жүріп өтті. Автомобильдің барлық жолда жүрген орташа жылдамдығы:

A) 1450 см/с

B) 14,5 м/с

C) 48,6 км/сағ

D) 13,5 м/с

E) 1350 см/с

F) 12,5 м/с

G) 45 км/сағ

H) 1250 см/с

25. Әрқайсысының кедергісі 4 Ом-нан болатын 5 өткізгішті параллель және тізбектей қосқандағы жалпы кедергілері:

A) 0,8 ом

B) 20 Ом

C) 0,7 Ом

D) 21 Ом

E) 0,6 Ом

F) 22 Ом

G) 0,5 Ом

H) 23 Ом

26. Гармоникалық тербелістің қозғалыс теңдеуі  (x=0,02cospi t.)Тербелістің амплитудасы, жиілігі және периоды:

A) 4 с

B) 0,8 Гц

C) 0,02 м

D) 2 с

E) 0,5 Гц

F) 0,03 м

G) 3 с

H) 0,6 Гц

27. Дененің қозғалысы, мына  теңдеумен x = 20 + 3t өрнектелген. Осы теңдеу боынша дененің қозғалысының бастапқы координатасы мен жылдамдығы:

A) 21 м/с

B) 4 м

C) 3 м

D) 20 м/с

E) 4 м/с

F) 21 м

G) 20 м

H) 3 м/с

28. Сағаттың секундтық, минуттық және сағаттық тілдерінің бұрыштық жылдамдықтары:

A) (frac{pi}{30} рад/с)

B) (frac{pi}{1800} рад/с)

C) (frac{pi}{21600} рад/с)

D) (frac{pi}{40} рад/с)

E) (frac{pi}{1600} рад/с)

F) (frac{2pi}{21600} рад/с)

G) (frac{3pi}{21600} рад/с)

H) (frac{4pi}{21600} рад/с)

29. Массалары 100 г және 50 г болатын екі нүктелік дене бір-бірінен 20 м аралықта орналасқан. Олардың арасындағы өзара тартылыс күші:

A) 6,4 • 10-12H

B) 7,4 • 10-12H

C) 9,4 • 10-12H

D) 8,4 • 10-12H

E) 8,4 пН

F) 7,4 пН

G) 6,4 пН

H) 9,4 пН

30. Егер түтіктегі анодтық кернеу 20 кВ болса, рентген сәулелерінің минимал толқын ұзындығы:

A) 7,4 • 10-12 м

B) 31 пм

C) 654 • 10-12 м

D) 41 пм

E) 3,4 • 10-12 м

F) 51 пм

G) 61 • 10-12 м

H) 61 пм

 

Дұрыс жауаптары парағы:

Бес жауап нұсқасындағы бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар:

Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тарсырмалар:

Тапсырмалар №

Дұрыс жауабы

Тапсырмалар №

Дұрыс жауаптары

1

A

21

A

2

B

22

C,D

3

C

23

B,D,E

4

D

24

F,G,H

5

E

25

A,B

6

A

26

D,E,F

7

B

27

G,H

8

C

28

A,B,C

9

E

29

D,E

10

A

30

F,G

11

E

 

 

12

A

 

 

13

B

 

 

14

C

 

 

15

D

 

 

16

E

 

 

17

A

 

 

18

B

 

 

19

C

 

 

20

D

 

 

 

 

Қате туралы хабарландыру