ҰБТ-ға дайындық үшін дүние жүзі тарихы пәнінен тест тапсырмалары

Жақалақова Салтанат Конакбаевна
Астана қаласы, №26 мектеп-гимназия
3689
ҰБТ тесттері
Тақырыбы:
ҰБТ-ға дайындық үшін дүние жүзі тарихы пәнінен тест тапсырмалары

1. Англия дiн әлемiнде толық бостандық, еркiндiк болуды жақтаушыларды … деп атаған.

    A) Индепеденттер
    B) Пресвитерлiктер
    C) Пуритандар
    D) Джентрилер
    E) Левеллерлер


2. «Монарх өте сауатты, данышпан философ болу керек» деп … айтқан.
    A) Вольтер
    B) В. Гетте
    C) И. Кант
    D) Ж. Мелье
    E) А. Смит


3. Англияда пуритан шіркеуі қалай аталды?
    А) Католик
    В) Лютеран
    С) Пресвитерлік
    D) Кальвинист
    Е) Христиан


4. Король I Карл 1642 жылдың қаңтарының 10-ы күні парламентке жариялады:
    А) Таратылуы туралы
    В) Шақыру туралы
    С) Парламентің демалысқа кетуі туралы
    D) Отан соғысын
    Е) Азамат соғысын


5. Вильгельм Оранский қай жылы Англияның королі болып сайланды?
    А) 1660 ж.
    В) 1662 ж.
    С) 1665 ж.
    D) 1689 ж.
    Е) 1679 ж.


6. «Барлық феодалдық қалдықтарды жою туралы заң» қашан қабылданды?
    A) 1793 жылы 17 шiлдеде
    B) 1793 жылы 21 маусымда
    C) 1793 жылы 22 қыркүйекте
    D) 1793 жылы 28 қыркүйекте
    E) 1793 жылы 19 желтоқсанда


7. 1793 жылы қараша айында Конвент енгiзген жаңашылдық, ол:
    A) Конвенттi Робеспьер басқарды
    B) Жалпыға бiрдей тегiн бастауыш бiлiм беру туралы заң қабылданды
    C) Республикалық күнтiзбе мен жаңа жыл санау енгiзiлдi
    D) Луврда мұражайы ашты
    E) Ұлттық гвардия құрылды


8. Қай патшаның тұсында Ресей империясының халық саны өсiп, банк жүйесi құрылды?
    A) I Екатерина
    B) I Елизаветта
    C) Анна
    D) II Екатерина
    E) II Елизавета


9. Синкхалардың дiни көсемi:
    A) Бабыр
    B) Акбар
    C) Аурангзеб
    D) Шиваджи
    E) Говинд


10. Англиядағы пролетариатының алғашқы бұқаралық, саяси революциялық қозғалысы:
      A) Тори
      B) Виги
      C) Луддизм
      D) Империализм
      E) Чартизм
11. 1875 жылы Суэц каналының … үлесiн ағылшындар сатып алды.
      A) 34 %
      B) 44 %
      C) 54 %
      D) 64 %
      E) 74 %


12. Немiстер тұратын Шлезвинг және Гольштейн орналасқан мемлекет:
      A) Италия
      B) Дания
      C) Германия
      D) Франция
      E) Англия


13. П.Л.Чебышев, Б.С. Яковлев, П.Л. Шиллинг Ресейде ғылымның … саласында теориялық және практикалық шешiмдерiмен еңбек еттi.
      A) Мәдениет
      B) Медицина
      C) Техника
      D) Физика
      E) Агралық сектор


14. П.Л.Чебышев, Б.С Яковлев, П.Л. Шиллинг Ресейде ғылымның … саласында теориялық және практикалық шешiмдерiмен еңбек еттi.
      A) Мәдениет
      B) Медицина
      C) Техника
      D) Физика
      E) Агралық сектор


15. «Шын жүректi» келiсiмге қол қойған мемлекеттер:
      A) Германия мен Италия
      B) Англия мен Франция
      C) Англия мен Германия
      D) Франция мен Германия
      E) Англия мен Ресей


16. Мейдзи үкiметi Жапонияны капитализмге апаратын жол:
      A) Реформалар жүргiзу.
      B) Тауар өткiзу рыногiн кеңейту және жаңа шикiзат көзiн табу.
      C) Жапон экспассиясын күшейту.
      D) Жабық есiк саясатын жүргiзу.
      E) Көршi елдердi жаулап алу деп есептеді.


17. 1858 жылы болған көтерiлiсте ерекше көзге түскен әйел:
      A) Лакшми Бай
      B) Б. Тилак
      C) К. Янг
      D) Рам Мохан Рой
      E) И. Ганди


18. «Байкот арқылы күрес жүргiзу» дегеніміз …
      A) Сварадж
      B) Сипай
      C) Свадеши
      D) Тамил
      E) Хундус


19. 1936 жылы Италия қай мемлекеттi өз отарына айналдырды?
      A) Албания
      B) Германия
      C) Чехославакия
      D) Эфиопия
      E) Польша


20. В. Вудро «14 баб» жолдауын қашан конгреске ұсынды?
      A) 1918 ж. 8 қаңтар
      B) 1918 ж. 18 қаңтар
      C) 1918 ж. 28 қаңтар
      D) 1918 ж. 8 ақпан
      E) 1918 ж. 18 ақпан


Жауабы: 1A. 2А. 3С. 4Е. 5Д. 6А. 7С. 8Д. 9Е. 10Е. 11Е. 12В. 13.С. 14Е. 15В. 16В. 17А. 18С. 19Д. 20А.


1. АҚШ-тағы Тәуелсiздiк соғысының тарихи маңызы:
    A) Дербес мемлекет болды
    B) Конституцияға өзгеріс еңгізілді
    C) Тұңғыш демократиялық республика болды
    D) Ағылшын отарлық езгi тоқтатылды
    E) Тәуелсіздігінен айырылды
    F) Көршілес елдерге соғыс жариялады
    G) Жаңа реформа жасады
    H) Конституция қабылданды
Жауабы: А. Н. С. Д

2. 1993 жылғы Конституция елге қандай айырмашылықтар алып келдi?
    A) Камбоджа Патшалығы жарияланды
    B) Елде монархия орнады
    C) Халық билігі орнады
    D) Каолициялық кабинет құрылды
    E) Жоғарыда аталғанның барлығы дұрыс
    F) Демократиялы ел болды
    G) Елдi патша басқарды
    H) Реформалар жасалды
Жауабы: А. В. G. Д

3. Француз буржуазиялық революциясының нәтижесi:
    A) Жеке меншіктің пайда болуы
    B) Аграрлық проблемалардың шешілмеуі
    C) Жерге меншiктiң екi түрi пайда болды
    D) Халыққа жақындасты
    E) Жоғарыда аталғандардың барлығы дұрыс
    F) Демократиялы ел болды
    G) Елдi патша басқарды
    H) Абсолюттiк билiктi жою
Жауабы: В. Н. С

4. Консерваторлар кабинетiнiң премьер министрi Бенджамен Дизраэлидiң парламенттiк реформасынан кейiн енгізілген өзгерiстер:
    A) Мүлiктiк ценз төмендетiлдi
    B) Iрi өнеркәсiптiк қалалар өкiлдерi кеңейтiлдi
    C) Жұмысшылардың көпшiлiгiнің сайлау құқығы болмады
    D) Сайлаушылар саны азайды
    E) Жаңа үлгiдегi әскер құрды
    F) Бейбiтшiлiктi сақтау
    G) Министрлiктер құрды
    H) Жерге жеке меншiк енгiздi
Жауабы: А. В. Д.

5. Ағылшын кәсiпкерлерi мұнай фабрикаларын … салды.
    A) Англияда
    B) Ресейде
    C) Бельгияда
    D) Ақш-та
    E) Францияда
    F) Италияда
    G) Испанияда
    H) Голландияда
Жауабы: В. С. Д. Н.

6. 1804, 1808 жылы қабылданған кодекстердің көздеген мақсаттары:
    A) Соғыс жариялау
    B) Азаматтар арасындағы қарым-қатынастарды реттеу
    C) Жеке меншiкке қол сұқпау
    D) Экономикалық дамуға мүмкiндiк беру
    E) Жеке меншiкке қол сұғу
    F) Еркiн бәсекенi және өндiрiстiк күштi дамытуға жағдай жасау
    G) Құпия ұйымдар құру
    H) Халық билігі орнату
Жауабы: В. С. Д. F.

7. XIX ғасырдың 60-70 жылдары Ресейдегi халықтардың революциялық жұмыстарының дамығандығын дәлелдейтін жағдай:
 A) 60 жылдардың соңы – 70 жылдардың ортасында ұйымдастыру жұмыстарының жүргiзiлуi.
 B) Халыққа жақындасу
 C) Құпия ұйымдардың құрылуы
 D) Үкiметке қарсы шығу
 E) Реформа жариялау
 F) Жаңа үлгiдегi әскер құру
 G) Экономиканы дамыту
 H) Министрлiктер құру
Жауабы: А. В. С. Д.

8. 1889 жылғы конституция бойынша императорға берілген құқықтар:
    A) Жерге жеке меншiк енгiздi
    B) Жаңа үлгiдегi әскер құру
    C) Аграрлық проблемаларды шешті
    D) Заңды бекiтуге, бiтiм жасауға, парламенттi таратуға құқық берiлдi
    E) Аталғандардың барлығы дұрыс
    F) Оның жеке басын қасиеттi және кепiлдi деп жариялады
    G) Оған мемлекеттік қызметтегілердің барлығы бағынды
    H) Армия және флот басшысы болды
Жауабы: Д. Ғ. G. H.

9. II Махмұд реформалар арқылы енгізген өзгерiстер:
    A) Құпия ұйымдар құрылды
    B) Еуропалық үлгiдегi киiмдер киюге рұқсат берiлдi
    C) Министрлiктер таратылды
    D) Жерге жеке меншiк енгiздi
    E) Жаңа үлгiдегi әскер құрды
    F) Сайлау болды
    G) Демократиялы ел болды
    H) Сайлаушылар саны азайды
Жауабы: В. G. Н.

10. Ұлттар лигасының негiзгi мақсаты:
      A) Халық аралық ынтымақтастықты дамыту
      B) Отар болу
      C) Елдер қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету
      D) Халық аралық мәселелердi талқылау
      E) Барлық мәселелердi қарастырды
      F) Бейбiтшiлiктi сақтау
      G) Жаңа басшы сайлау
      H) Соғыс ашу
Жауабы: А. С. Д. Ғ.

Қате туралы хабарландыру