ҰБТ-ға дайындық үшін геометрия пәнінен тест тапсырмалары

Әбдірахманова Күнсая Алмасқызы
Атырау облысы, Жылой ауданы, Тұрғызба ауылы, №4 М. Әуезов атындағы жалпы орта білім беретін мектеп
7300
ҰБТ тесттері
Тақырыбы:
ҰБТ-ға дайындық үшін геометрия пәнінен тест тапсырмалары

 
1. Үлкен табаны а-ға тең трапеция бір түзумен ромб және тең қабырғалы үшбұрышқа бөлінген. Трапецияның орта сызығын табыңыз.
ҰБТ-ға дайындық үшін геометрия пәнінен тест тапсырмалары - 1
2. Шаршының қабырғасын 20%-ға үлкейтті. Шаршының периметрі қанша пайызға үлкейді?
 A) 60%
 B) 80%
 C) 20% +
 D) 100%
 E) 40%
3. Тік төртбұрыштың периметрі 56 см, ал бір қабырғасы екіншісінен 6 есе ұзын. Тік төртбұрыштың ауданын табыңыз.
 A) 96 см2 +
 B) 112 см2
 C) 196 см2
 D) 144 см2
 E) 48 см2
4. Қабырғалары 2 м-ге тең ромбының периметрін табыңыз.
 A) 8 м +
 B) 16 м
 C) 6 м
 D) 4 м
 E) 12 м
5. Шеңбердің ішіне периметрі 54 см-ге тең дұрыс үшбұрыш сызылған. Осы шеңбердің ішіне сызылған квадраттың периметрін табыңыз.
 ҰБТ-ға дайындық үшін геометрия пәнінен тест тапсырмалары - 2
6. ВС = 3 см, ВА = 18√2 см, ⦟B = 45˚ болса, АВС үшбұрышының ауданын табыңыз.
 A) 14 см2
 B) 10 см2
 C) 27 см2 +
 D) 32 см2
7. Үшбұрыштың үш қабырғасы берілген: 13, 14, 15. Осы үшбұрыштың кіші бұрышының косинусын табыңыз.
 ҰБТ-ға дайындық үшін геометрия пәнінен тест тапсырмалары - 3
8. Тіктөртбұрыштың ұзындығы а см, ені в см болса, периметрін қалай табамыз?
 A) 2а+2в +
 B) 2a + b
 C) ав
 D) 2ав
 E) (а+в)
9. Егер тік төртбұрыштың қабырғаларының қатынасы 4:9 қатынасындай болса, ал оның периметрі 52 см болса, оның қабырғалары неге тең болады?
 A) 8см; 18см +
 B) 9см; 16см
 C) 3см; 48см
 D) 4см; 36см
 E) 12см; 12см
10. Параллелограмның үлкен қабырғасы 5 см, ал биіктіктері 2 см және 2,5 см. Параллелограмның екінші қабырғасы неге тең?
 A) 4 см +
 B) 12 см
 C) 3 см
 D) 7,5 см
 E) 5,5 см
11. Тік төртбұрыштың ені оның ұзындығының 75 %-ін құрайды. Осы тік төртбұрыштың ауданы 48 м2 болса, оның периметрін табыңыз.
 A) 54 м
 B) 60 м
 C) 52 м
 D) 28 м +
 E) 32 м
12. Ауданы 56 см2, периметрі 30 см тік бұрышты төртбұрыш қабырғаларын табыңыз.
 A) 28 см және 2 см
 B) 7 см және 8 см +
 C) 14,2 см және 3,5 см
 D) 8 см және 6 см
 E) 14 см және 1 см
13. Квадраттың периметрі 12 см. Оның екінші бір квадраттың ауданына қатынасы 1 :4 қатынасындай. Екінші квадраттың периметрін табыңыз.
 A) 24 см +
 B) 3 см
 C) 36 см
 D) 4 см
 E) 48 см
14. Қандай фигураны айналдырғанда конус шығады?
 A) Дөңгелекті диаметрі арқылы айналдырғанда
 B) Тік төрт бұрышты диагоналі арқылы айналдырғанда
 C) Тік бұрышты үшбұрышты гипотенуза арқылы айналдырғанда
 D) Тең бүйірлі үшбұрышты бүйір қабырғасы арқылы айналдырғанда
 E) Тік бұрышты үшбұрышты катеті арқылы айналдырғанда +
15. АВС және АСД екі тең бүйірлі үшбұрыштың АС табаны ортақ. АС табанындағы екі жақты бұрышы 60°. ВС қабырғасы АСДжазықтығымен 45° бұрыш жасайды. Егер ВС=6 см болса, онда АВС үшбұрышының ауданы неге тең?
 A) 102 см2
 B) 112 см2
 C) 132 см2
 D) 122 см2 +
 E) 142 см2
16. Ішкі және сыртқы беттерінің радиусы 3 см және 6 см болатын қуыс шардың көлемін табыңыз.
 A) 163 π см3
 B) 252 π см3 +
 C) 150 π см3
 D) 189 π см3
 E) 126 π см3
17. Дұрыс тұжырымды көрсетіңіз.
 A) Барлық ромб - квадрат болады
 B) Барлық квадрат - ромб болады +
 C) Барлық төртбұрыш - тік төртбұрыш
 D) Барлық төртбұрыш - квадрат болады
 E) Барлық параллелограмм - тік төртбұрыш
18. Тең бүйірлі үшбұрыштың төбесіндегі сыртқы бұрышы 70°. Үшбұрыштың барлық бұрыштарын табыңыз.
 A) 40°; 40°; 90°
 B) 35°; 35°; 110° +
 C) 50°; 50°; 80°
 D) 70°; 70°; 40°
 E) 40°; 40°; 100°
19. Нүктеден өтетін екі көлбеудің ұзындықтары 10 см және 17 см. Берілген нүкте жазықтықтан 8 см қашықтықта болса, көлбеулердін проекцияларын табыңыз.
 A) 2 см, 9 см
 B) 6 см, 125 см
 C) 6 см, 15 см +
 D) 7 см, 18 см
 E) 189 см
20. 10 м3 ауа 13 кг тартады. Ұзындығы 4,2 м, ені 3,5 м және биіктігі 2,6 м болатын бөлмедегі ауа қанша тартады?
 A) 50,686 кг
 B) 48,686 кг
 C) 50 кг
 D) 49,686 кг +
 E) 49 кг
21. Ромбының бір бұрышы 150 және қабырғасы 20 см. Ромбының ауданын есептеңіз.
 A) 150 см2
 B) 100 см2
 C) 250 см2
 D) 400/2 см2 +
 E) 300 см2
 F) 200 см2 +
 G)200-50 см2
 H)ҰБТ-ға дайындық үшін геометрия пәнінен тест тапсырмалары - 4 см2 +
 I) 125 ∙2 см2
 K) 300 см2
22. MNP үшбұрышының N бұрышының биссектрисасы MP қабырғасын ұзындықтары 28 және 12 болып келетін кесінділерге бөледі, Егер MN-NP=18 болса, MNP үшбұрышының периметрін табыңыз.
 A) 75
 B) 95
 C) 80
 D) 85 +
 E) 90
 F) 210:3+5
 G) 50+25
 H) ҰБТ-ға дайындық үшін геометрия пәнінен тест тапсырмалары - 5 +
 I) 5 ∙17 +
 K) 50+25
23. Тік бұрышты үшбұрыштың катеттеріне жүргізілген медианалары ҰБТ-ға дайындық үшін геометрия пәнінен тест тапсырмалары - 7см мен ҰБТ-ға дайындық үшін геометрия пәнінен тест тапсырмалары - 8см-ге тең. Осы үшбұрыштың гипотенузасын табыңыз.
 A) 7+5 см
 B) 12 см
 C) 10 см +
 D) 16 см
 E) 14 см
 F) 20 см
 G) 200-50 см2
 H)ҰБТ-ға дайындық үшін геометрия пәнінен тест тапсырмалары - 6см +
 I) 5 ∙2 см +
 K) 14-2 см
24. Тік бұрышты үшбұрыштың катеттері а=6 см, b=8 см. Үшбұрышты сырттай және іштей сызылған шеңберлер диаметрлерінің айырмасын табыңыз.
 A) 6 см +
 B) 1 см
 C) 2 см
 D) 3 см
 E) 4 см
 F) 2∙3 см +
 G) 10-6 см
 H)ҰБТ-ға дайындық үшін геометрия пәнінен тест тапсырмалары - 9 • 3 см +
 I) 2∙2 см2
 K) 20 см2
25. Квадраттың бір қабырғасы 12 см. Периметрін табыңыз.
 A) 96 см
 B) 36 см
 C) 16 см
 D) 48 см +
 E) 24 см
 F) 12∙4 см +
 G) 72:2см
 H)12 • 2 см
 I) (12+12)2 см
 K) (12+12)∙2 см +
26. Конустың табанының радиусы 6 см, ал биіктігі 8 см. Конустың жасаушысын табыңыз.
 ҰБТ-ға дайындық үшін геометрия пәнінен тест тапсырмалары - 10
27. Әр бұрышы 150° болатын дұрыс көпбұрыш қабырғалар санын табыңыз.
 ҰБТ-ға дайындық үшін геометрия пәнінен тест тапсырмалары - 11
28. Шеңбердің ішіне периметрі 54 см-ге тең дұрыс үшбұрыш сызылған. Осы шеңбердің ішіне сызылған квадраттың периметрін табыңыз.
 ҰБТ-ға дайындық үшін геометрия пәнінен тест тапсырмалары - 12
29. Тік бұрышты параллелепипедтің үш өлшемі 3 см, 4 см және 5 см тең. Бетінің ауданын табыңыз.
 ҰБТ-ға дайындық үшін геометрия пәнінен тест тапсырмалары - 13
30. Сүйір бұрышы 38 болатын тік бұрышты трапецияның доғал бұрышын табыңыз.
 A) 52˚
 B) 142˚ +
 C) 128˚
 D) 152˚
 E) 232˚
 F) (180-52)˚
 G) (180-38)˚ +
 H) (71∙2)˚ +
 I) (13 ∙2)°
 K) 180°
Қате туралы хабарландыру