Химия

Дюсембаева Айгүл Меркимбаевна
Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Қызылжар селолық округі, Сарышығанақ ауылының орта мектебі
2785
ҰБТ тесттері
Тақырыбы:
Химия

 

1. Мыс (II) оксидінде мыс пен оттек атомы қандай массалық қатынаста болады?

А) 6: 5

В) 2:5

С) 8:1

Д) 3: 4

Е) 4: 1

 

2. Заттың салыстырмалы молекулалық массасын есептеу үшін ... білу керек.

А) элементтердің валенттігін

В) заттың агрегат күйін

С) элементтердің атомдық массасын

Д) заттың балқу температурасын

Е) элементтердің периодтық  жүйедегі орнын

 

3. Барлық бейорганикалық күрделі заттар ... болып ... класқа бөлінеді.

1) бейметалдар

2) тұздар

3) оксидтер

4) металдар

5) қышқылдар

6) негіздер

а) екі  б) үш  в) төрт  г) бес  д) алты

А)1, 4; а.

В) 1, 2, 3, 4, 5, 6; д.

С) 2, 3, 4; б

Д) 2, 3, 5, 6; в

Е) 2, 3, 4, 5, 6; г

 

4. Атомдағы қай бөлшек зарядсыз?

1) протон

2) нейтрон

3) электрон

А) 1, 2

В) 3

С) 2, 3

Д) 2

Е) 1, 3

 

5. Қай қосылыстың құрамында масса бойынша 50% оттек бар?

A) H2O

B) H2CO3

C) NaOH

Д) KHC

E) SO2

 

6. Көмір жанғанда 33520 кДж жылу бөлінді, қанша грамм көмір жанғанын табыңдар (C+O2=CO2 +402.24 кДж )

А) 1010,00

В) 1111,50

С)950,85

Д) 1000,00

Е) 997,27

 

7. Таза зат үшін тиісті қасиеттер:

1) Таза заттың құрамы тұрақты болады.

2) Таза заттың құрамындағы элементтерді физикалық әдіспен бөліп алуға болады.

3) Таза заттың құрамындағы элементтерді химиялық әдіспен бөліп алуға болады.

4) Таза заттың құрамы тұрақсыз болады.

5) Таза зат алу үшін істетілген бастапқы заттар өз қасиеттерін сақтайды.

А) 4, 5

В) 1, 2, 4

С) 1, 3

Д) 2, 3, 4

Е) 2, 5

 

8. Мыналардан -... сұйық отынға жатады

1) тас көмір

2) керосин

3) табиғи газ

4) ағаш

5) бензин

6) шымтезек

7) солярка

8) слонец

А) 1, 3, 5

В) 2, 3, 4, 8

С) 2, 4, 6

Д) 2, 5, 7

Е) 1, 6, 7, 8

 

9. 3 моль бертолле тұзы толық термиялық ыдырағанда ... моль оттегі түзіледі.

А) 4,00

В) 3,50

С) 5,00

Д) 4,50

Е) 2,50

 

10. 48 гр оттек алу үшінкалий перманганатының қандай массасы(г) қажет:

А) 425,65

В) 316,00

С) 475,25

Д) 355,00

Е) 474,00

 

11. Көлемі 100 литр ( қ.ж) сутектің массасын (г) табы4дар:

А) 8,93

В) 10,18

С) 8,48

Д) 9,82

Е) 7,13

 

12. Қатты заттардың майда бөлшектері су молекулаларының арасына біркелкі таралған жүзгіндер қалай аталады?

А) суспензиялар

В) нағыз ерітінділер

С) эмульсиялар

Д) коллоидты ерітінділер

Е) гомоген ерітінді

 

13. 50 грамм 15%-тік сілті ерітіндісін дайындау үшін қанша грамм NaOH және H2O алу керек?

А) 40,00 г NaOH; 10,00 г H2O

В) 25,50 г NaOH; 24,50 г H2O

С) 7,50 г NaOH; 42,50 г H2O

Д) 42,50 г NaOH; 7,50 г H2O

Е) 32,50 г NaOH; 17,50 г H2O

 

14. Полярлығы күшті қосылыс:

A) HF

В ) HI

C) HCL

Д) Hat

E) HBr

 

15. Гематиттің формуласы:

А) AL2O3

B) SiO2

С) Fe2O3

Д) SO3

E) CO2

 

16. «Гилинозём»-нің формуласы:

А) Fe2O3

В) Ca(OH)2

С) AL2O3

Д) CaO

Е) Fe3O4

 

17. Молекулалық массалары өзара тең болған оксидтер:

1) Na

2) Cu(II)

3) S (IV)

4) Ca

5) S(VI)

А) 2.5

В) 2,3,4

С) 1,3

Д) 1,4,5

Е) 4,5

18. Натрий сульфатының 40%-ды 300 г ерітіндісін даярлау үшін қанша тұз және су (г) қажет?

А) 100; 200

В) 120; 180

С) 150; 150

Д) 130; 170

Е) 160; 140

19. Натрий фосфатындағы химиялық байланыстар саны:

А) 10

В) 8

С) 9

Д) 11

Е) 5

 

20. Мырыш купаросында  Zn SO4n H2O сусыз тұздың масса үлесі 56,097 %, формуладағы «n» нің мәнін табыңдар.

А) 9

В) 7

С) 8

Д) 5

Е) 6

21. Мына заттарды: Cu(OH)2, P2O5, HPO3, Ca(NO3)2, ZnO, Na2CO3, CaO, HBr, KOH, H2SO3, Fe(OH)3, CuO кестесінің сәйкес бағандарына орналастырыңдар:

оксидтер

негіздер

қышқылдар

тұздар

 

 

 

 

 

22. Көмірсулардың қандай формула екенін сәйкестіріп жаз.

глюкоза

C12H22O11

сахароза

(C6H10O5)n

крахмал

C6H12O6

 

23.Органиқалық химияда негізі қағидаларын ,теориялар ашқан ғалымдарды сәйкестіру

Йенс Якоб Берцелиус

Изомерлену құбылысын зерттеген ғалым

Александр Михайлович Бутлеров

Бензол молекуласының циклді пішінін ұсынған ғалым

Велер Фридрих

«Органикалық химия»деген терминді ғылымға енгізген

Кекуле Фридрих Август

Төртхлорлы көміртекті элементтерден синтездеуге болатынын (1843 ж) дәлелдеген ғалым

Кольбе Адольф Вильгельм

Химиялық құрлыс теориясын жасап,органиқалық химияның негізін қалады

 

24. Органикалық формулаларды тап.

 

CH3CL

дихлорметан

CH2CL2

тетрахлорметан

CHCL3

хлорметан

CCL4

трихлорметан

 

25.Көмірсутектердің формуласын сәйкестір.

 

Циклоалкандар

CH2=CH-CH3

Алкандар

CnH2n-2

Алкиндер

CH3-CH2-CH3

Алкендер

CH2=CH-CH=CH2

Алкадиендер

CnH2n

 

26. Алкендердің формуласын сәйкестендір: CnH2n.

 

Молекулалық формуласы

Атауы

C5H10

Октен (октилен)

C8H16

Пентен (амилен)

C10H20

Пропен (пропилен)

C3H6

Гептен (гептилен)

C7H14

Децен (децилен)

 

27. Қышқылдардың атауы мен формуласын белгілеу.

Хлорлылау

HCLO4

Хлорлы

HCLO

Хлорлау

HCLO3

хлор

HCLO2

 

28. Белоктардың организмде атқаратын қызметін сәйкестендір.

серпімділік

Әр түрлі заттарды тасымалдайды

тасымалдаушы

Алмасу процестерін реттейді

қорғағыштық

Организмді энергиямен қамтамасыз етеді

Энергетиқалық қуат көзі

Клетканың құрлыс материалы

реттеушілік

Бөтен заттарды зиянсыздандырады

 

29. Оттының жіктелуі:

1. Қатты –   1. мұнай, бензин, керосин.

2. Сұйық –   2. мұнайға серік газдар, генератор газдары, табиғи газ.

3. Газ –    3. ағаш, шымтезек, қоңыр көмір, тас көмір.

 

30. Көмірсулардың табиғатта түзілуі, қайсы-қай көмірсуларға жататынын сәйкестендіру:

1. Моносахаридтер   1. крахмал,целлюлоза.

2. Дисахаридтер    2. глюкоза,фруктоза,рибоза.

3. Полисахаридтер   3. сахароза.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесттік сұрақтардың  жауаптары:

1-Е

2-Е

3-Д

4-Д

5-С

6-Д

7-С

8-Д

9-Д

10-Е

11-А

12-А

13-С

14-А

15-С

16-С

17-А

18-В

19-В

20-В

21-

оксидтер

негіздер

қышқылдар

тұздар

P2O5.ZnO.CaO.CuO

Cu(OH)2.KOH.Fe(OH)3

HPO3.HBr.H2SO3

Ca(NO3)2.Na2CO3

22-

глюкоза

C6H12O6

сахароза

C12H22O11

крахмал

(C6H10O5)n

23-

Йенс Якоб Берцелиус

«Органикалық химия»деген терминді ғылымға енгізген

Александр Михайлович Бутлеров

Химиялық құрлыс теориясын жасап,органиқалық химияның негізін қалады

Велер Фридрих

Изомерлену құбылысын зерттеген ғалым

Кекуле Фридрих Август

Бензол молекуласының циклді пішінін ұсынған ғалым

Кольбе Адольф Вильгельм

Төртхлорлы көміртекті элементтерден синтездеуге болатынын (1843 ж) дәлелдеген ғалым

24-

CH3CL

хлорметан

CH2CL2

дихлорметан

CHCL3

трихлорметан

CCL4

тетрахлорметан

25-

Циклоалкандар

CnH2n

Алкандар

CH3-CH2-CH3

Алкиндер

CnH2n-2

Алкендер

CH2=CH-CH3

Алкадиендер

CH2=CH-CH=CH2

26-

Молекулалық формуласы

Атауы

C5H10

Пентен(амилен)

C8H16

Октен(октилен)

C10H20

Децен(децилен)

C3H6

Пропен(пропилен)

C7H14

Гептен(гептилен)

27-

Хлорлылау

HCLO

Хлорлы

HCLO2

Хлорлау

HCLO3

хлор

HCLO4

28-

серпімділік

Клетканың құрлыс материалы

тасымалдаушы

Әр түрлі заттарды тасымалдайды

қорғағыштық

Бөтен заттарды зиянсыздандырады

Энергетиқалық қуат көзі

Организмді энергиямен қамтамасыз етеді

реттеушілік

Алмасу процестерін реттейді

29-

1. Қатты-   2.  мұнай,бензин,керосин.

2.Сұйық-   3.  мұнайға серік газдар,генератор газдары,табиғи газ.

3.Газ-    1. ағаш,шымтезек,қоныр көмір,тас көмір.

 

 

30-

1. Моносахаридтер   3. крахмал,целлюлоза.

2. Дисахаридтер     1. глюкоза,фруктоза,рибоза.

3. Полисахаридтер    2. сахароза.

 

Қате туралы хабарландыру